Positive, men unøyaktige inntektstall

Publisert 10.12.2013
  • Tips en venn om denne siden

Nye beregninger viser god inntektsutvikling for bonden i fjor, men tallene gir et unøyaktig bilde av den faktiske situasjonen i næringa.

Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) gjennomfører hvert år en grundig gjennomgang av et representativt utvalg gårdsbruk. Disse beregningene benyttes blant annet som grunnlag for jordbruksforhandlingene.

Per SkorgeI dag la NILF frem resultatene for 2012. De viste at den norske bonden økte sine inntekter fra 2011 til 2012 med 46.000 kroner.  Det sørger for å løfte gjennomsnittsinntekten i næringa til 268.800 pr. årsverk. Til sammenligning tjente en gjennomsnittlig norsk lønnstaker 469.300 kroner samme år.

- Resultatene viser en positiv utvikling som vi gjerne ser fortsetter. Allikevel er det klart at avstanden til andre grupper i samfunnet fortsatt er stor, sier generalsekretær i Norges Bondelag, Per Skorge

Må se inntekten over to år

Skorge advarer mot å se på inntektsøkningen fra 2011 til 2012 alene. Han mener utviklingen over to år må legges til grunn for å få et godt bilde av situasjonen i næringa.

- Fra 2010 til 2011 opplevde bøndene en reell nedgang i inntektene. Deler av årsaken var dårlige kornavlinger og at Tine flyttet deler av prisutbetalingen for melk fra 2011 til 2012. Dette gir en kunstig høy økning i fjorårets inntekt, sier han.  

Regnet over to år har bøndene økt sine inntekter med ca. 20.000 kroner hvert år.

- Det er i tråd med den generelle i lønnsveksten i samfunnet.  Dette gir et litt annet bilde enn de resultatene som NILF presenterte i dag, avslutter Skorge.

 

 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere