Positive, men unøyaktige inntektstall

Publisert 10.12.2013
  • Tips en venn om denne siden

Nye beregninger viser god inntektsutvikling for bonden i fjor, men tallene gir et unøyaktig bilde av den faktiske situasjonen i næringa.

Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) gjennomfører hvert år en grundig gjennomgang av et representativt utvalg gårdsbruk. Disse beregningene benyttes blant annet som grunnlag for jordbruksforhandlingene.

Per SkorgeI dag la NILF frem resultatene for 2012. De viste at den norske bonden økte sine inntekter fra 2011 til 2012 med 46.000 kroner.  Det sørger for å løfte gjennomsnittsinntekten i næringa til 268.800 pr. årsverk. Til sammenligning tjente en gjennomsnittlig norsk lønnstaker 469.300 kroner samme år.

- Resultatene viser en positiv utvikling som vi gjerne ser fortsetter. Allikevel er det klart at avstanden til andre grupper i samfunnet fortsatt er stor, sier generalsekretær i Norges Bondelag, Per Skorge

Må se inntekten over to år

Skorge advarer mot å se på inntektsøkningen fra 2011 til 2012 alene. Han mener utviklingen over to år må legges til grunn for å få et godt bilde av situasjonen i næringa.

- Fra 2010 til 2011 opplevde bøndene en reell nedgang i inntektene. Deler av årsaken var dårlige kornavlinger og at Tine flyttet deler av prisutbetalingen for melk fra 2011 til 2012. Dette gir en kunstig høy økning i fjorårets inntekt, sier han.  

Regnet over to år har bøndene økt sine inntekter med ca. 20.000 kroner hvert år.

- Det er i tråd med den generelle i lønnsveksten i samfunnet.  Dette gir et litt annet bilde enn de resultatene som NILF presenterte i dag, avslutter Skorge.

 

 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere