Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) gjennomfører hvert år en grundig gjennomgang av et representativt utvalg gårdsbruk. Disse beregningene benyttes blant annet som grunnlag for jordbruksforhandlingene.

Per SkorgeI dag la NILF frem resultatene for 2012. De viste at den norske bonden økte sine inntekter fra 2011 til 2012 med 46.000 kroner.  Det sørger for å løfte gjennomsnittsinntekten i næringa til 268.800 pr. årsverk. Til sammenligning tjente en gjennomsnittlig norsk lønnstaker 469.300 kroner samme år.

- Resultatene viser en positiv utvikling som vi gjerne ser fortsetter. Allikevel er det klart at avstanden til andre grupper i samfunnet fortsatt er stor, sier generalsekretær i Norges Bondelag, Per Skorge

Må se inntekten over to år

Skorge advarer mot å se på inntektsøkningen fra 2011 til 2012 alene. Han mener utviklingen over to år må legges til grunn for å få et godt bilde av situasjonen i næringa.

- Fra 2010 til 2011 opplevde bøndene en reell nedgang i inntektene. Deler av årsaken var dårlige kornavlinger og at Tine flyttet deler av prisutbetalingen for melk fra 2011 til 2012. Dette gir en kunstig høy økning i fjorårets inntekt, sier han.  

Regnet over to år har bøndene økt sine inntekter med ca. 20.000 kroner hvert år.

- Det er i tråd med den generelle i lønnsveksten i samfunnet.  Dette gir et litt annet bilde enn de resultatene som NILF presenterte i dag, avslutter Skorge.