Positive grep i statsbudsjettet

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

I sum har det grønne næringslivet gått fra minus til pluss i budsjettforhandlingene. Det er likevel lang vei å gå for å oppfylle regjeringens skatteløfte til landbruket.

Regjeringen skal utrede en modell for formueskatt der traktorer og andre driftsmidler ikke beskattes.

I regjeringsplattformen går det fram at det skal brukes skattelette for å øke lønnsomheten i landbruket. Selv etter forbedringene V og Krf har fått til gjennom budsjettforhandlingene, ligger landbruket på minussida etter to blå budsjett.

Norges Bondelag har over lengre tid jobbet for å fjerne formueskatt på arbeidende kapital, det vil si driftsmidler som traktorer, husdyr, maskiner til produksjon og annen formue som er investert i virksomheten. Bondelaget har jobbet sammen med det øvrige næringslivet for å få denne typen formueskatt fjernet.

Per Skorge. - Å frita maskiner og driftsmidler fra formueskatt, er en målrettet måte å stimulere til økt verdiskaping. Dette er en betydelig bedre løsning enn generell reduksjon i skatt på all formue. Det er likevel positivt at Stortinget ber regjeringen utrede en modell for formueskatt der arbeidende kapital fritas for beskatning, sier generalsekretær Per Skorge i Norges Bondelag.

Oppsummeringsvis sier Skorge at budsjettet gir en tilnærmet nøytral skatteeffekt for det grønne næringslivet.

- Vi hadde også forventet et forslag om redusert gevinstbeskatning på salg av jord- og skogeiendom, noe som er viktig for å øke omsetningstakten, påpeker Skorge.

 

 

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere