Regjeringen skal utrede en modell for formueskatt der traktorer og andre driftsmidler ikke beskattes.

I regjeringsplattformen går det fram at det skal brukes skattelette for å øke lønnsomheten i landbruket. Selv etter forbedringene V og Krf har fått til gjennom budsjettforhandlingene, ligger landbruket på minussida etter to blå budsjett.

Norges Bondelag har over lengre tid jobbet for å fjerne formueskatt på arbeidende kapital, det vil si driftsmidler som traktorer, husdyr, maskiner til produksjon og annen formue som er investert i virksomheten. Bondelaget har jobbet sammen med det øvrige næringslivet for å få denne typen formueskatt fjernet.

Per Skorge. - Å frita maskiner og driftsmidler fra formueskatt, er en målrettet måte å stimulere til økt verdiskaping. Dette er en betydelig bedre løsning enn generell reduksjon i skatt på all formue. Det er likevel positivt at Stortinget ber regjeringen utrede en modell for formueskatt der arbeidende kapital fritas for beskatning, sier generalsekretær Per Skorge i Norges Bondelag.

Oppsummeringsvis sier Skorge at budsjettet gir en tilnærmet nøytral skatteeffekt for det grønne næringslivet.

- Vi hadde også forventet et forslag om redusert gevinstbeskatning på salg av jord- og skogeiendom, noe som er viktig for å øke omsetningstakten, påpeker Skorge.