- Politisk narrespill fra Helgesen

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Lars Petter Bartnes

- Klima- og miljøministeren beviser en gang for alle at han ikke er interessert i å lytte til innspill fra de som er uenige med han om forvaltninga av ulv, sier lederen i Norges Bondelag.

- Dette viser at Vidar Helgesen heller ikke er opptatt av å følge opp bestandsmålet Stortinget har vedtatt. Dette lovforslaget vil snevre inn mulighetene til å følge vedtatt rovviltpolitikk, sier Lars Petter Bartnes.

Regjeringa har i dag lagt fram ei ny lovendring om begrensninger i uttaket av ulv. Dette skjer ei uke etter at klima- og miljøminister Vidar Helgesen sendte høringsforslaget ut på høring, og under fire dager etter at høringsfristen gikk ut.

- Skinnprosess

- Lovendringsforslaget regjeringa legger fram i dag, er det samme som ble sendt ut på høring med tre døgns frist sist fredag. Jeg har lenge mistenkt Vidar Helgesen for ikke å være interessert i å høre hva andre mener om denne saka, og når blir det tydelig at dette kun har vært en skinnprosess der konklusjonene har vært gitt på forhånd, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag

I tillegg til at han mener at den politiske håndteringa av saka har vært under enhver kritikk, er lederen i Norges Bondelag også grunnleggende uenig i vilkåret for lovendringa.

- Denne lovendringa er totalt unødvendig. Det er i dag samsvar mellom naturmangfoldloven og Norges forpliktelser etter Bernkonvensjonen, sier Lars Petter Bartnes.

- Stortinget må si nei

- Hadde Vidar Helgesen tatt seg tid til å gå igjennom høringsinnspillene som han tilsynelatende var interessert i å lytte til, ville han sett han det er mange som påpeker at handlingsrommet for å oppfylle rovviltforliket er til stede i dagens lovverk, understreker Bartnes.

Stortinget vedtok våren 2016 et ulveforlik som sier at det skal være 4-6 ynglinger av ulv i Norge. Ved siste telling var det 9 ynglinger. Vidar Helgesen har helt siden før jul jobba motarbeida dette forliket.

-Dagens forlik fører til ei innsnevring av mulighetene til å regulere og følge opp bestandsmålet som Stortinget har satt. Jeg vil oppfordre de andre politiske partiene på Stortinget til ikke å stille seg bak ei lovendring som påfører beitenæringa et langt større press enn det som er politisk vedtatt, avslutter Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Lars Petter Bartnes

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Halmballer blir verdifullt fôr i år.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Illustrasjonsbilde gård

Generasjonsskifte på gården

Om sommeren, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Halmberging. Foto: Åsmund Langeland

Åtte tips om halmpressing

Treskinga er så vidt i gang, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere