Politikere enige om å se på rovdyrforliket

Av Martin Jacob Kristoffersen,
  • Tips en venn om denne siden

«Alle» partiene var enige om at de må se på hvordan rovdyrforliket håndheves i Norge i dag.

- Jeg synes at enkelte innspill som jeg har hørt her i dag, legger nesten opp til et nytt rovdyrforlik, sa Arbeiderpartiets Eva Kristin Hansen, da stortingspolitikere fra energi- og miljøkomiteen møttes til debatt i dag.

Hun la også til at det kan være en utfordring at regionale og lokale myndigheter tolker alle rovdyrforliket på sin egen måte.

Problemer med rovdyrpolitikk

«Beiteseminar med rovdyrfokus» satte fokus på rovdyrproblematikken i Norge. Siden 2011 har ca 150 000 sau blitt antatt drept av rovdyr. Det er støy rundt erstatningsordningen på grunn av avkortninger. Det har vært problematisk å kontrollere bestanden av rovdyr innenfor prioriterte beiteområder og tilliten til myndighetene er tynnslitt.

Fersk statssekretær i klima- og miljøverndepartementet, Lars Andreas Lunde, preserte noen av problemene bak å beskytte husdyrflokker mot uønskede rovdyr.

- I mange tilfeller hjelper det ikke å ta ut rovdyr før beitesesongen. For eksempel kommer mange av ulvene som dreper norsk sau fra Sverige, og vandrer tilbake over grensen etter at skaden er gjort. Da hjelper det ikke å ta ut den ulven som har reviret i Norge, sa han.

Han påpekte at Sverige har foreløpig ikke blitt enig om en rovdyrpolitikk, og da er det ikke mulig for norske myndigheter å samarbeide med dem.

- Rovdyrforliket er ikke fulgt opp
FrPs Oskar Grimstad mener at målsetningene i rovdyrforliket er rett og slett ikke fulgt opp.

- Tapene øker og konfliktnivåene øker. Prioriterte beiteområder betyr at de skal prioriteres i tvilsspørsmål om felling av rovdyr. Gjør man ikke det, er det i konflikt med rovdyrforliket. Det er også problematisk at det ikke fins noen klar definisjon på hva som er en norsk flokk og ikke, sa han.

Bjørn Lødemel fra Høyre mener rovdyrforliket gir et godt grunnlag, men at det er viktig at målsetningene om livskvalitet for folk i distriktene følges opp, samt respekten for eiendomsretten.

- Vi har felles bestand med våre naboland og det er alvorlig og dramatisk med det som skjer med grenseflokkene, sa Lødemel.

Både FrP og Høyre forklarte at grunnen til at det ikke står noe om ulv i deres partiprogram er rovdyrrotet i Sverige.

Vil ha gjennomgang
Senterpartiets Geir Pollestad mener at alle partiene må sette seg ned og se på om rovdyrforliket faktisk er fulgt opp etter intensjonen fra stortinget.

- Vi får ikke redusert konfliktnivået før tilbakemeldinger fra folk i bygdene blir tatt på alvor, sa Pollestad.

Pollestad fikk støtte i dette fra SVs Heikki Holmås.

- Vi må ha en debatt om hvordan rovdyrforliket håndheves. Målet er lavest mulig konfliktnivå. I dag er det også næringen som tar de største tapene, sa han.

Men han påpekte at SV som miljøparti er også bekymret for de bestandene som ligger under forlikets mål, altså bjørn og gaupe. Han la også til:

- Jeg tror vi bør håpe på at rovdyrpolitikk er det eneste regjeringspartiene får gjennomført av sin landbrukspolitikk, sa han, med sikte på kutt i overføringer og toll som regjeringen programfester.Eva Kristin Hansen (Ap), Bjørn Lødemel (H), Oskar Grimstad (FrP), Geir Pollestad (Sp) og Heikki Holmås (SV)
Ap, H, FrP og Sp skeptiske til Krokann-anken

Både Ap, H, FrP og Sp sine representanter sa under møtet at de ville ikke ha anbefalt staten å anke den såkalte Krokann-dommen. SVs Holmås sier han vil vurdere dette nærmere. Venstres Ola Elvestuen kunne ikke møte på konferansen grunnet budsjettforhandlinger.

I 2008 ble reglene for erstatning for dyr tapt til fredet rovvilt på utmarksbeite strammet inn for norske sauebønder. Sauebonde Ola Krokann fra Oppdal var blant de som fikk bare erstattet deler av sine tap. Sammen med blant annet Norges Bondelag som partshjelper stevnet han staten.

Frostating lagmannsrett ga ham medhold og kom frem til at "Direktoratet for Naturoppsyn har ved behandlingen av Krokanns erstaningssøknad for 2008, foretatt en skjønnsutøvelse som ikke er i samsvar med forutsetningene."

 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere