- Det har vært en fantastisk spennende tid i Bondelaget, hvor vi har håndtert mange viktige saker med stor betydning for bonden og norsk matproduksjon. Samtidig ser jeg fram til å starte som administrerende direktør i Norges Skogeierforbund, skogen er en stor ressurs som vil spille en stadig viktigere rolle, sier Per Skorge.

- Gjennom arbeidet i Bondelaget har jeg møtt flinke tillitsvalgte og ansatte, og jeg vil også takke for et godt samarbeid med politikere, myndigheter og samarbeidsorganisasjoner, sier Per Skorge.

Per Skorge tiltrådte som generalsekretær i Norges Bondelag i 2009, og kom da fra stillingen som direktør for omsetning og markedstiltak i Statens Landbruksforvaltning, SLF. Fra 2000 til 2005 var han fagsjef i næringspolitikk i Bondelaget.

- Jeg gratulerer Per med ny jobb, og vil takke ham for stor innsats i Bondelaget. Per har bidratt til viktige politiske gjennomslag og vært med på å gjøre organisasjonen synligere, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Styret i Norges Bondelag starter nå prosessen med å finne ny generalsekretær. Per Skorge er generalsekretær ut januar 2019.