Per Skorge deltok på Leder for en dag

Av Marthe Haugdal,
  • Tips en venn om denne siden

Bondelagets generalsekretær har hatt med seg Sondre (19) på jobb - i regi av Ungt Entreprenørskap.


Sondre Berg Kristensen og generalsekretær Per Skorge. Foto: Guro Bjørnstad

- Dagen var både gøy og veldig spennende. Arbeidsdagen gikk veldig fort, og det var interessant å se hvordan en så stor organisasjon som Bondelaget drives. Jeg var så heldig å få bli med på ledermøte og fikk være med å forberede en TV-debatt som Bondelaget skulle delta på i NRK, noe som var veldig spennende, sier Sondre Berg Kristensen fra Hamresanden etter dagen var omme.

Sondre har drevet Ungdomsbedrift på skolen, og er en av 30 elever som driver ungdomsbedrift som har blitt utvalgt til å være med på arrangementet Leder for en dag. Og det var ikke bare Sondre som satte pris på denne skoledagen utenom det vanlige. Også generalsekretær Per Skorge synes det var spennende å ha med Sondre gjennom arbeidsdagen.

- Norsk næringsliv er helt avhengig av knoppskyting, og at skoleverket gir muligheten til å få fram slike talenter er utrolig verdifullt. For oss er det viktig å komme i kontakt med folk som er unge og har den gründer-drivkraften i seg, og for dem er det viktig å se hvordan næringslivet og organisasjonslivet fungerer i praksis. Koblingen mellom skole og organisasjonsliv har opplagt mye for seg, sier Skorge.

Pedagogisk program

Ungt Entreprenørskap tilbyr et tyvetalls ulike programmer til skolen - fra grunnskole til masternivå. Ungdomsbedrift er et pedagogisk program der elever i videregående skole starter, driver og avvikler egne bedrifter med lærer som veileder og mentor fra næringslivet.

– Disse ungdommene har fått kunnskap om hvordan de starter og driver en bedrift, men mye viktigere er de personlige egenskapene de har fått mulighet til å jobbe med og utvikle: Evne og vilje til å ta initiativ, nytenkning og kreativitet, risikovilje, selvtillit, samarbeidsevne og sosiale ferdigheter. Det de har tilegnet seg vil komme dem selv, fremtidige arbeidsgivere og samfunnet til gode, sier Kristin Willoch Haugen, administrerende direktør i Ungt Entreprenørskap. 

Det er et samlet Storting som står bak satsingen på entreprenørskap i utdanning, og regjeringen har lansert en egen handlingsplan der økt utbredelse av Ungdoms- og Studentbedrift er et hovedsatsingsområde. 10 800 elever i videregående skole, eller om lag 17 prosent av et årskull, drev Ungdomsbedrift forrige skoleår.

 

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere