Sondre Berg Kristensen og generalsekretær Per Skorge. Foto: Guro Bjørnstad

- Dagen var både gøy og veldig spennende. Arbeidsdagen gikk veldig fort, og det var interessant å se hvordan en så stor organisasjon som Bondelaget drives. Jeg var så heldig å få bli med på ledermøte og fikk være med å forberede en TV-debatt som Bondelaget skulle delta på i NRK, noe som var veldig spennende, sier Sondre Berg Kristensen fra Hamresanden etter dagen var omme.

Sondre har drevet Ungdomsbedrift på skolen, og er en av 30 elever som driver ungdomsbedrift som har blitt utvalgt til å være med på arrangementet Leder for en dag. Og det var ikke bare Sondre som satte pris på denne skoledagen utenom det vanlige. Også generalsekretær Per Skorge synes det var spennende å ha med Sondre gjennom arbeidsdagen.

- Norsk næringsliv er helt avhengig av knoppskyting, og at skoleverket gir muligheten til å få fram slike talenter er utrolig verdifullt. For oss er det viktig å komme i kontakt med folk som er unge og har den gründer-drivkraften i seg, og for dem er det viktig å se hvordan næringslivet og organisasjonslivet fungerer i praksis. Koblingen mellom skole og organisasjonsliv har opplagt mye for seg, sier Skorge.

Pedagogisk program

Ungt Entreprenørskap tilbyr et tyvetalls ulike programmer til skolen - fra grunnskole til masternivå. Ungdomsbedrift er et pedagogisk program der elever i videregående skole starter, driver og avvikler egne bedrifter med lærer som veileder og mentor fra næringslivet.

– Disse ungdommene har fått kunnskap om hvordan de starter og driver en bedrift, men mye viktigere er de personlige egenskapene de har fått mulighet til å jobbe med og utvikle: Evne og vilje til å ta initiativ, nytenkning og kreativitet, risikovilje, selvtillit, samarbeidsevne og sosiale ferdigheter. Det de har tilegnet seg vil komme dem selv, fremtidige arbeidsgivere og samfunnet til gode, sier Kristin Willoch Haugen, administrerende direktør i Ungt Entreprenørskap. 

Det er et samlet Storting som står bak satsingen på entreprenørskap i utdanning, og regjeringen har lansert en egen handlingsplan der økt utbredelse av Ungdoms- og Studentbedrift er et hovedsatsingsområde. 10 800 elever i videregående skole, eller om lag 17 prosent av et årskull, drev Ungdomsbedrift forrige skoleår.