Illustrasjonsfoto: Norges Vel.Er utenlandske investeringer bra, og hva innebærer egentlig bilaterale investeringsavtaler (BITs)? Alberto Villareal kommer fra Uruguay for å belyse effekter av BITs. Han er regionskoordinator for Friends of the Earths internasjonale program på handel, miljø og bærekraft i tillegg til å være Latin-Amerikakoordinator for Food and Water Watch og arbeide i REDES (Friends of the Earth Uruguay). Han har god kjennskap til landbruk, biodiversitet og intellektuell eiendomsrett i WTO og regionale handelsavtaler. Alberto møter Helene Bank (For Velferdsstaten) og Beate Ekeberg (Miljøverndepartementet) til debatt fredag 2. november kl. 12:30. Medarrangør er Changemaker.

 

Hva må inn i gode handelsavtaler? Hvilke menneskelige og miljømessige hensyn må inn? Dette skal Alberto Villareal (REDES Uruguay), Heidi Lundeberg (LAG), Brita Brekke (Spire) og Arild Hermstad (FIVH) dele sine refleksjoner om fredag 2. november kl. 14:30. Medarrangører er Kirkens Nødhjelp, Fellesrådet for Afrika og Framtiden i våre hender. Dette er flere av de mest aktive i Nyt Afrika-debatten, og det er definitivt duket for en spennende debatt.

 

Honduras er et av landene som begår flest menneskerettighetsbrudd og var i 2009 åsted for statskupp; samtidig forhandler Norge og Honduras regjering om en frihandelsavtale. Lørdag 3. november kl. 14:30 kommer Betty Matamoros og Carlos Amador for å innlede om forholdene i Honduras og følgene av frihandel og utenlandske investeringer. Betty Matamoros var internasjonal talskvinne for motstandsfronten etter statskuppet i 2009 og ble senere internasjonal talskvinne for den rørsla som valgte en ikke-parlamentarisk strategi etter at fraksjoneringen av motstandsfronten. Carlos Amador er leder av miljøorganisasjonen Comite Ambientalista Valle de Siria. Dette er en lokal miljøorganisasjon i Valle de Siria etablert av lokale lærere, som arbeider for opprydding i forurensinger fra en Gold Corp-gruve. Brita Brekke gir i tillegg en innføring i utenlandske investeringer. Møtet er et samarbeid mellom Handelskampanjen og Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG).

Medlemmene i Handelskampanjen: Attac Norge, Fagforbundet, For velferdsstaten, Handel og Kontor, Latin-Amerikagruppene i Norge, Natur og Ungdom, Nei til EU, Norges Bondelag, Norges Bygdekvinnelag, Norges Bygdeungdomslag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Oikos - Økologisk Norge, PRESS, Spire (Utviklingsfondets ungdom), Ungdom mot EU og Utviklingsfondet.

HANDELSKAMPANJEN arbeider for en verden der hensynet til mennesker, miljø og samfunn ligger til grunn for utviklingen, der viktige avgjørelser for samfunnet tas av demokratiske organ og ikke overlates til snevre økonomiske interesser. Vi vil motarbeide at kynisk profittjakt skal ødelegge livet til hundrevis av millioner av mennesker og ødelegge naturressursene og miljøet for framtidige generasjoner, slik det skjer i dag. Handelskampanjen vil bidra til å bygge opp folkelig aktivitet og motstand mot en slik politikk.

 

Kontaktpersoner:

Heidi Lundeberg (leder av Handelskampanjen)                   Harald Sakarias Hansen (sekretær)

Tlf. 924 15 316                                                                      Tlf. 954 81 686