Norges Bondelag gikk ut av 2018 med 405 færre medlemmer enn året før. Det tilsvarer en nedgang på 0,6 prosent. Blant lyspunktene i statistikken, nevner vi økt nyrekruttering av bruksmedlemmer, og færre utmeldte bruksmedlemmer sammenlignet med 2017.

Østfold, Akershus, Vestfold, Telemark, Vest-Agder og Troms er fylkene med medlemsvekst, mens Hedmark har nøyaktig samme medlemstall som ved utgangen av 2017.

- Mange har stått på for å verve nye medlemmer, og de fortjener skryt for innsatsen, sier Frøydis Haugen, andre nestleder og leder av verveutvalget i Norges Bondelag.