Partene holder pressekonferanse

Av Martin Jacob Kristoffersen,
  • Tips en venn om denne siden

Bondelagene og staten holder felles pressekonferanse i forbindelse med jordbruksoppgjøret.

Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks- og matdepartementet felles pressekonferanse i forbindelse med årets jordbruksoppgjør.

Tid og sted for pressekonferansen: Regjeringskvartalet, R4, Plenumssalen (inngang fra Møllergt/Pløensgate), onsdag 15. mai kl 15.00.

Siden fredag har Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag sittet i forhandlinger med staten om hvordan rammevilkårene til jordbruket skal se ut det kommende året.

Partene er representert gjennom forhandlingsleder og lederen i Norges Bondelag Nils T. Bjørke, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlaget Merete Fururberg på den ene siden og statens forhandlingsleder, departementsråd Leif Forsell, på den andre. Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum vil også være til stede.

Interesserte kan ta kontakt med våre pressekontakter.

Se også på departementets hjemmeside.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere