- Gi kua gras og norsk korn i stedet for palmeolje

Av Martin Jacob Kristoffersen,
  • Tips en venn om denne siden

Dagens utvikling, med krav om enda større bruk og melkemengde per ku gjør det vanskeligere å fôre kuene kun på norske ressurser.

Mandag skriver NRK at kraftfôret til kyrne inneholder omstridt palmeolje, og at bruken øker.

- Vi i Norges Bondelag er opptatt av at råvarene som til slutt ender hos forbrukerne produseres på en bærekraftig måte. Vi ønsker derfor ikke at det skal utvinnes palmeolje til dyrefôr. Dette har svært negative konsekvenser for miljøet i produksjonslandene, sier leder av Norges Bondelag, Nils T. Bjørke.

- Gi kua gras!

Bruk av palmeolje i fôret skyldes ønske om at dyra skal produsere mer melk.

-  Vi vil at kua skal spise mest mulig gras og norsk korn. Men dagens utvikling, med krav om enda større bruk og høyere avdrått (melkemengde per ku) gjør det vanskeligere å fôre kuene kun på norske ressurser, sier Bjørke.

Erfaringene viser at høyere avdrått fører til mer bruk av kraftfôr. Når kua skal melke mye, er det vanskeligere å benytte beite og annet grovfôr. Det betyr at mange beitearealer går ut av drift når gårdene blir store og avdråtten går opp.

Høyere avdrått = mer kraftôr

I tillegg til et høyt kostnadsnivå i Norge, så setter landskapet en begrensning på hvor store gårder det er mulig å ha. Det gjør at vi uansett ikke kan konkurrere på pris med europeisk landbruk. Regjeringserklæringen sier at hovedformålet med norsk landbruk være «kostnadseffektiv matproduksjon».

- Fôr basert på norsk råvare er dyrere å produsere, og fører derfor til økte fôrkostnader for bonden. Derfor er det viktig å bevare importvernet for melk. Det er interessant å se hvilken strategi vår landbruksminister velger for å sikre norskprodusert fôr, sier Bjørke.

Felleskjøpet faser ut palmeoljen

Felleskjøpet skriver i dag at de har vedtatt å fase ut bruken av palmeolje i løpet av en 3-5 års periode og er i gang med forsøk for å finne alternative vegetabilske fettkilder i kraftfôr.

- Dette er en god nyhet og vi ønsker at dette skjer så fort som mulig, sier Bjørke.


 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere