- Gi kua gras og norsk korn i stedet for palmeolje

Av Martin Jacob Kristoffersen,
  • Tips en venn om denne siden

Dagens utvikling, med krav om enda større bruk og melkemengde per ku gjør det vanskeligere å fôre kuene kun på norske ressurser.

Mandag skriver NRK at kraftfôret til kyrne inneholder omstridt palmeolje, og at bruken øker.

- Vi i Norges Bondelag er opptatt av at råvarene som til slutt ender hos forbrukerne produseres på en bærekraftig måte. Vi ønsker derfor ikke at det skal utvinnes palmeolje til dyrefôr. Dette har svært negative konsekvenser for miljøet i produksjonslandene, sier leder av Norges Bondelag, Nils T. Bjørke.

- Gi kua gras!

Bruk av palmeolje i fôret skyldes ønske om at dyra skal produsere mer melk.

-  Vi vil at kua skal spise mest mulig gras og norsk korn. Men dagens utvikling, med krav om enda større bruk og høyere avdrått (melkemengde per ku) gjør det vanskeligere å fôre kuene kun på norske ressurser, sier Bjørke.

Erfaringene viser at høyere avdrått fører til mer bruk av kraftfôr. Når kua skal melke mye, er det vanskeligere å benytte beite og annet grovfôr. Det betyr at mange beitearealer går ut av drift når gårdene blir store og avdråtten går opp.

Høyere avdrått = mer kraftôr

I tillegg til et høyt kostnadsnivå i Norge, så setter landskapet en begrensning på hvor store gårder det er mulig å ha. Det gjør at vi uansett ikke kan konkurrere på pris med europeisk landbruk. Regjeringserklæringen sier at hovedformålet med norsk landbruk være «kostnadseffektiv matproduksjon».

- Fôr basert på norsk råvare er dyrere å produsere, og fører derfor til økte fôrkostnader for bonden. Derfor er det viktig å bevare importvernet for melk. Det er interessant å se hvilken strategi vår landbruksminister velger for å sikre norskprodusert fôr, sier Bjørke.

Felleskjøpet faser ut palmeoljen

Felleskjøpet skriver i dag at de har vedtatt å fase ut bruken av palmeolje i løpet av en 3-5 års periode og er i gang med forsøk for å finne alternative vegetabilske fettkilder i kraftfôr.

- Dette er en god nyhet og vi ønsker at dette skjer så fort som mulig, sier Bjørke.


 

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere