Påby merking av all oppdrettslaks

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Rømming av oppdrettslaks er et stort miljøproblem som ikke er under kontroll. Ingen vedkjenner seg fisken.

Torfinn Evensen er generalsekretær i Norske Lakseelver.2013 har inneholdt svært mange påminnelser om at rømming av oppdrettslaks er et stort miljøproblem som fremdeles ikke er under kontroll. Spesielt urovekkende er alle de urapporterte rømmingshendelsene, der man finner store mengder rømt oppdrettslaks i fjorder og elver uten at noen vedkjenner seg fisken, peker organisasjonen Norske Lakseelever på.

Påby merking

Norske Lakseelver mener myndighetene, med hjemmel i Akvakulturloven, snarest må påby merking av all oppdrettslaks.- Vi mener at en kombinasjon av fettfinneklipping og snutemerking vil gi en fullgod og rimelig løsning. Ikke minst er dette metoder som som har vært prøvd ut over svært lang tid, uten negative effekter for fisken, heter det i en pressemelding.

Rapport om merking og sporing

Organisasjonen har skrevet en rapport om merking og sporing av oppdrettslaks. I rapporten blir det gitt en oversikt over rømmingsproblemet, samt hvordan skikkelig merking kan redusere dette problemet. Rapporten drøfter også ulike merkemetoder og hvordan de egner seg for bruk i stor skala.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere