Påby merking av all oppdrettslaks

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Rømming av oppdrettslaks er et stort miljøproblem som ikke er under kontroll. Ingen vedkjenner seg fisken.

Torfinn Evensen er generalsekretær i Norske Lakseelver.2013 har inneholdt svært mange påminnelser om at rømming av oppdrettslaks er et stort miljøproblem som fremdeles ikke er under kontroll. Spesielt urovekkende er alle de urapporterte rømmingshendelsene, der man finner store mengder rømt oppdrettslaks i fjorder og elver uten at noen vedkjenner seg fisken, peker organisasjonen Norske Lakseelever på.

Påby merking

Norske Lakseelver mener myndighetene, med hjemmel i Akvakulturloven, snarest må påby merking av all oppdrettslaks.- Vi mener at en kombinasjon av fettfinneklipping og snutemerking vil gi en fullgod og rimelig løsning. Ikke minst er dette metoder som som har vært prøvd ut over svært lang tid, uten negative effekter for fisken, heter det i en pressemelding.

Rapport om merking og sporing

Organisasjonen har skrevet en rapport om merking og sporing av oppdrettslaks. I rapporten blir det gitt en oversikt over rømmingsproblemet, samt hvordan skikkelig merking kan redusere dette problemet. Rapporten drøfter også ulike merkemetoder og hvordan de egner seg for bruk i stor skala.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere