Torfinn Evensen er generalsekretær i Norske Lakseelver.2013 har inneholdt svært mange påminnelser om at rømming av oppdrettslaks er et stort miljøproblem som fremdeles ikke er under kontroll. Spesielt urovekkende er alle de urapporterte rømmingshendelsene, der man finner store mengder rømt oppdrettslaks i fjorder og elver uten at noen vedkjenner seg fisken, peker organisasjonen Norske Lakseelever på.

Påby merking

Norske Lakseelver mener myndighetene, med hjemmel i Akvakulturloven, snarest må påby merking av all oppdrettslaks.- Vi mener at en kombinasjon av fettfinneklipping og snutemerking vil gi en fullgod og rimelig løsning. Ikke minst er dette metoder som som har vært prøvd ut over svært lang tid, uten negative effekter for fisken, heter det i en pressemelding.

Rapport om merking og sporing

Organisasjonen har skrevet en rapport om merking og sporing av oppdrettslaks. I rapporten blir det gitt en oversikt over rømmingsproblemet, samt hvordan skikkelig merking kan redusere dette problemet. Rapporten drøfter også ulike merkemetoder og hvordan de egner seg for bruk i stor skala.