På vegne av alle verdens bønder

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

Lederen i World Farmers' Organisation, amerikaneren Robert Carlson snakket til årsmøtet på Lillehammer.

Berit Hundåla og Robert Carlson, hhv styremedlem og leder i World Farmers' Organisation.

- Verdensbondelaget, World Farmers' Union (WFO) er viktig for å gi verdens bønder en stemme i saker som markedskonsentrasjon, trygg mat, klimaendringer og rettferdig handel. Disse sakene angår oss alle, og vi må ha en stemme når en skal finne løsninger på disse områdene, sa Robert Carlson til årsmøtedeltakerne onsdag ettermiddag.

Carlson leder den nyopprettede organisasjonen, hvor Bondelagets Berit Hundåla er styremedlem. - Norges Bondelag er en høyt respektert organisasjon blant bønder på verdensbasis, og det er en av grunnene til at Berit er Europas representant i WFO, sa Carlson.

- Deres forhandlingssystem er unikt i verdenssammenheng, det eneste jeg har hørt om, sier Carlson, som mener mange bønder rundt om i verden er misunnelige på dette systemet. Det norske folk ser dessuten ut til å skjønne sammenhengen mellom ingen bønder - ingen mat - ingen framtid. Takket være deres aksjoner, organisasjon og medlemmer.

Bøndenes rolle i verdikjeden for mat

Amerikaneren Calson mener at Velfungerende markeder er definert som markeder der verken kjøper eller selger kan påvirke markedsplassen. - Vi nærmer oss et globalt matvaresystem som ikke lenger er velfungerende markeder. Dette er et matvaresystem der et brasiliansk slakteri- og kjøttforedlingsselskap er den største foredleren av storfe i verden, med rundt en tredjedel av det amerikanske markedet. Det er et system der tre store USA-baserte foredlere behandler mesteparten av kornet som blir flytta mellom land. Det er et system med raskt framvoksende globale supermarkeder som er tilstede i mange av verdens regioner, slår Carlson fast.

Makt fra styresmakter til styrerom

Carlsom mener at det de siste årene har det vært en overgang fra offentlig regulering av matvarekvalitet og trygg mat til at privat sektor selv setter standarder. - Det gjenstår likevel en del regulering gjennom multilaterale avtaler om handel, standarder og trygg mat. Skiftet fra offentlig politikk fastsatt av styresmaktene til styreromsavgjørelser i agröbusiness er tydeligst i Walmart sine krav til matvarer, og et forsøk på å demonstrere den høye kvaliteten i sine dagligvarebutikker, sier Carlson.

WFOs rolle - og behovet for ei god inntekt

World Farmers' Organisation sin rolle i verdikjededebatten er å kjempe for å styrke bøndene og dele informasjon om hva medlemslandene gjør for å bedre konkurransevilkårene og etablere mer rettferdige markeder. - Vår rolle er å bedre bondens inntekt, så han eller ho kan fortsette å produsere mat for lokalt forbruk og verdenskonsum, sier Carlson. Han mener bøndene trenger inntekt for å gjøre stadig dyrere investeringer for å produsere næringsrik mat på en bærekraftig måte, og å øke produksjonen for å brødfø en stadig voksende befolkning i verden. - Hver dag blir det 230 000 nye munner å mette rundt det globale middagsbordet. Å brødfø dem er den viktigste jobben i verden, og bønder er ansvarlige for å produsere maten, slår Carlson fast.

 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere