Berit Hundåla og Robert Carlson, hhv styremedlem og leder i World Farmers' Organisation.

- Verdensbondelaget, World Farmers' Union (WFO) er viktig for å gi verdens bønder en stemme i saker som markedskonsentrasjon, trygg mat, klimaendringer og rettferdig handel. Disse sakene angår oss alle, og vi må ha en stemme når en skal finne løsninger på disse områdene, sa Robert Carlson til årsmøtedeltakerne onsdag ettermiddag.

Carlson leder den nyopprettede organisasjonen, hvor Bondelagets Berit Hundåla er styremedlem. - Norges Bondelag er en høyt respektert organisasjon blant bønder på verdensbasis, og det er en av grunnene til at Berit er Europas representant i WFO, sa Carlson.

- Deres forhandlingssystem er unikt i verdenssammenheng, det eneste jeg har hørt om, sier Carlson, som mener mange bønder rundt om i verden er misunnelige på dette systemet. Det norske folk ser dessuten ut til å skjønne sammenhengen mellom ingen bønder - ingen mat - ingen framtid. Takket være deres aksjoner, organisasjon og medlemmer.

Bøndenes rolle i verdikjeden for mat

Amerikaneren Calson mener at Velfungerende markeder er definert som markeder der verken kjøper eller selger kan påvirke markedsplassen. - Vi nærmer oss et globalt matvaresystem som ikke lenger er velfungerende markeder. Dette er et matvaresystem der et brasiliansk slakteri- og kjøttforedlingsselskap er den største foredleren av storfe i verden, med rundt en tredjedel av det amerikanske markedet. Det er et system der tre store USA-baserte foredlere behandler mesteparten av kornet som blir flytta mellom land. Det er et system med raskt framvoksende globale supermarkeder som er tilstede i mange av verdens regioner, slår Carlson fast.

Makt fra styresmakter til styrerom

Carlsom mener at det de siste årene har det vært en overgang fra offentlig regulering av matvarekvalitet og trygg mat til at privat sektor selv setter standarder. - Det gjenstår likevel en del regulering gjennom multilaterale avtaler om handel, standarder og trygg mat. Skiftet fra offentlig politikk fastsatt av styresmaktene til styreromsavgjørelser i agröbusiness er tydeligst i Walmart sine krav til matvarer, og et forsøk på å demonstrere den høye kvaliteten i sine dagligvarebutikker, sier Carlson.

WFOs rolle - og behovet for ei god inntekt

World Farmers' Organisation sin rolle i verdikjededebatten er å kjempe for å styrke bøndene og dele informasjon om hva medlemslandene gjør for å bedre konkurransevilkårene og etablere mer rettferdige markeder. - Vår rolle er å bedre bondens inntekt, så han eller ho kan fortsette å produsere mat for lokalt forbruk og verdenskonsum, sier Carlson. Han mener bøndene trenger inntekt for å gjøre stadig dyrere investeringer for å produsere næringsrik mat på en bærekraftig måte, og å øke produksjonen for å brødfø en stadig voksende befolkning i verden. - Hver dag blir det 230 000 nye munner å mette rundt det globale middagsbordet. Å brødfø dem er den viktigste jobben i verden, og bønder er ansvarlige for å produsere maten, slår Carlson fast.

Se alle saker fra Bondelagets årsmøte.