Øvre Eiker Bondelag er Årets lokallag!

Av Elisabeth Sæther,
  • Tips en venn om denne siden

Årets lokallag 2016 er Øvre Eiker Bondelag

Under Bondelagets årsmøte 15. juni ble prisen «Årets lokallag 2016» tildelt Øvre Eiker Bondelag. -Det er en anerkjennelse av at vi har gjort noe riktig, sier lokallagsleder Per Olav Krekling.

Årets lokallag er en årlig pris som tildeles et lokallag som fortjener ekstra anerkjennelse. Per Olav Krekling, lokallagsleder i Øvre Eiker Bondelag var både stolt og ydmyk over utmerkelsen.

- Dette er en stor ære og en anerkjennelse av at vi har gjort noe riktig. Alle setter jo pris på å bli satt pris på, for å si det sånn.  VI har jobba jevnt og trutt og fjoråret var ikke noe ekstraordinært for oss. Dette er et resultat av arbeid over lang tid, sier Krekling.

Krekling forteller at et aktivt landbruksmiljø i Øvre Eiker bidrar til å skjerpe lokallaget når neste års aktivitetsplan planlegges.

- Vi har en nøktern, men ambisiøs arbeidsplan. Vi konkurrerer om oppmerksomheten blant mange dyktige folk i landbruksnæringen. Vårt fokus er at vi alltid skal prøve å gjøre en forskjell når vi arrangerer noe, forteller prisvinneren.

Han forteller at lokallaget allerede har gjort seg opp noen tanker om hva premien på 30 000 kroner skal brukes til.

- Vi trenger store telt som vi kan bruke under arrangementer som Åpen Gård. Vi driver også og planlegger å lage en traktorsimulator, sier Krekling.

Arne Magnus Aasen, ordfører i Norges Bondelag og medlem av juryen mener prisen er vel fortjent.

- Jeg er stolt av å dele ut prisen til Øvre Eiker Bondelag. De viser tydelig at langsiktig og målretta arbeid lønner seg, ikke bare i gårdsdrifta men også i drifta av lokallag i Norges Bondelag.

Juryens begrunnelse

Hensikten med prisen for årets lokallag er å markere at aktivitet, synlighet, verving og god oppfølging av medlemmer er høyt prioritert i organisasjonen.

Slik begrunner juryen hvorfor Øvre Eiker Bondelag ble Årets lokallag 2016:

Høyt aktivitetsnivå. Ikke bare i fjor, men over tid.  Laget har allsidige og spennende aktiviteter på årsplanen. Laget arrangerer møter knyttet til produksjon og studiearbeid, men de har også hatt arrangementer som er rettet mot folk flest, og særlig mot barn.

Synlighet. Laget skiller seg ut ved å være synlige på flere arenaer. Laget er godt synlige i nærmiljøet, både på egne arenaer som for eksempel Åpen gård, men også med andre arrangement i lokalmiljøet. De har også en godt oppdatert Facebook-side med over 280 følgere.

Politisk aktive. Laget er svært flinke til å delta i politiske møter og å representere Bondelaget lokalt i politisk sammenheng. I løpet av 2016 har laget deltatt på møter hos kommunen, næringsråd og Fylkesmannen.

Medlemsvekst. Laget har hatt en god medlemsvekst i 2016, og gikk helt til topps i sitt fylkes vervekampanje samme år.

Juryen besto av Arne Magnus Aasen, ordfører i Norges Bondelag, Bjørn Gimming, 1. nestleder i Norges Bondelag og organisasjonssjef Astrid Solberg. Juryen mener det i år har vært et jevnt, godt nivå blant de nominerte.

Nominasjonsrunden har vist at aktivitetsnivået og verveinnsatsen er godt ivaretatt i lokallaga, men likevel er det to lag de mener har skilt seg ut i mengden. Det lokallaget som i år får hederlig omtale på en god annenplass er Namdalseid Bondelag.

«Namdalseid Bondelag kan vise til en god medlemsvekst i fjor. De er også svært gode på å få oppslag i lokalavisa, og de har en særs aktiv Facebookside der de er flinke til å opplyse om stands og arrangementer de deltar på i nærområdet. De har også vært på ballen med å lage en egen informasjonsfilm om landbruket i Namdalseid. Laget var svært aktive under vårkampanjen i fjor og har delt ut barnemateriell på flere barneskoler», skriver juryen.

For mer informasjon om Årets lokallag, kontakt:
Astrid Solberg, organisasjonssjef i Norges Bondelag: 957 60 332
Per Olav Krekling, lokallagsleder i Øvre Eiker: 905 53 526

Lars Petter Bartnes

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Halmballer blir verdifullt fôr i år.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Illustrasjonsbilde gård

Generasjonsskifte på gården

Om sommeren, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Halmberging. Foto: Åsmund Langeland

Åtte tips om halmpressing

Treskinga er så vidt i gang, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere