Øvre Eiker Bondelag er Årets lokallag!

Av Elisabeth Sæther,
  • Tips en venn om denne siden

Årets lokallag 2016 er Øvre Eiker Bondelag

Under Bondelagets årsmøte 15. juni ble prisen «Årets lokallag 2016» tildelt Øvre Eiker Bondelag. -Det er en anerkjennelse av at vi har gjort noe riktig, sier lokallagsleder Per Olav Krekling.

Årets lokallag er en årlig pris som tildeles et lokallag som fortjener ekstra anerkjennelse. Per Olav Krekling, lokallagsleder i Øvre Eiker Bondelag var både stolt og ydmyk over utmerkelsen.

- Dette er en stor ære og en anerkjennelse av at vi har gjort noe riktig. Alle setter jo pris på å bli satt pris på, for å si det sånn.  VI har jobba jevnt og trutt og fjoråret var ikke noe ekstraordinært for oss. Dette er et resultat av arbeid over lang tid, sier Krekling.

Krekling forteller at et aktivt landbruksmiljø i Øvre Eiker bidrar til å skjerpe lokallaget når neste års aktivitetsplan planlegges.

- Vi har en nøktern, men ambisiøs arbeidsplan. Vi konkurrerer om oppmerksomheten blant mange dyktige folk i landbruksnæringen. Vårt fokus er at vi alltid skal prøve å gjøre en forskjell når vi arrangerer noe, forteller prisvinneren.

Han forteller at lokallaget allerede har gjort seg opp noen tanker om hva premien på 30 000 kroner skal brukes til.

- Vi trenger store telt som vi kan bruke under arrangementer som Åpen Gård. Vi driver også og planlegger å lage en traktorsimulator, sier Krekling.

Arne Magnus Aasen, ordfører i Norges Bondelag og medlem av juryen mener prisen er vel fortjent.

- Jeg er stolt av å dele ut prisen til Øvre Eiker Bondelag. De viser tydelig at langsiktig og målretta arbeid lønner seg, ikke bare i gårdsdrifta men også i drifta av lokallag i Norges Bondelag.

Juryens begrunnelse

Hensikten med prisen for årets lokallag er å markere at aktivitet, synlighet, verving og god oppfølging av medlemmer er høyt prioritert i organisasjonen.

Slik begrunner juryen hvorfor Øvre Eiker Bondelag ble Årets lokallag 2016:

Høyt aktivitetsnivå. Ikke bare i fjor, men over tid.  Laget har allsidige og spennende aktiviteter på årsplanen. Laget arrangerer møter knyttet til produksjon og studiearbeid, men de har også hatt arrangementer som er rettet mot folk flest, og særlig mot barn.

Synlighet. Laget skiller seg ut ved å være synlige på flere arenaer. Laget er godt synlige i nærmiljøet, både på egne arenaer som for eksempel Åpen gård, men også med andre arrangement i lokalmiljøet. De har også en godt oppdatert Facebook-side med over 280 følgere.

Politisk aktive. Laget er svært flinke til å delta i politiske møter og å representere Bondelaget lokalt i politisk sammenheng. I løpet av 2016 har laget deltatt på møter hos kommunen, næringsråd og Fylkesmannen.

Medlemsvekst. Laget har hatt en god medlemsvekst i 2016, og gikk helt til topps i sitt fylkes vervekampanje samme år.

Juryen besto av Arne Magnus Aasen, ordfører i Norges Bondelag, Bjørn Gimming, 1. nestleder i Norges Bondelag og organisasjonssjef Astrid Solberg. Juryen mener det i år har vært et jevnt, godt nivå blant de nominerte.

Nominasjonsrunden har vist at aktivitetsnivået og verveinnsatsen er godt ivaretatt i lokallaga, men likevel er det to lag de mener har skilt seg ut i mengden. Det lokallaget som i år får hederlig omtale på en god annenplass er Namdalseid Bondelag.

«Namdalseid Bondelag kan vise til en god medlemsvekst i fjor. De er også svært gode på å få oppslag i lokalavisa, og de har en særs aktiv Facebookside der de er flinke til å opplyse om stands og arrangementer de deltar på i nærområdet. De har også vært på ballen med å lage en egen informasjonsfilm om landbruket i Namdalseid. Laget var svært aktive under vårkampanjen i fjor og har delt ut barnemateriell på flere barneskoler», skriver juryen.

For mer informasjon om Årets lokallag, kontakt:
Astrid Solberg, organisasjonssjef i Norges Bondelag: 957 60 332
Per Olav Krekling, lokallagsleder i Øvre Eiker: 905 53 526

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Fredag
16
Mars

Fylkesårsmøte Telemark

Bø Hotell i Bø
Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere