Overveiende positivt fra Arbeiderpartiet

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

- Ap-landsmøtets vedtak om skognæringen som et nasjonalt strategisk satsingsområde er bra.

Bondelagsleder Nils T. Bjørke, foto: Eivor Eriksen.Det sier leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke som mener at viljen til investeringer i lønnsom og framtidsrettet skog- og treforedlingsindustri viser at Arbeiderpartiet tar norsk produksjon og arbeidsplasser på alvor.

- Vi er trygge på at dette også vil omfatte for rammevilkår for jordbruket, norsk matproduksjon og foredlingsindustri, sier Bjørke. - Styrt avvikling av pelsdyrnæringa er derimot negativt for norsk verdiskaping og arbeidsplasser i distriktene, understreker han.

Skogen er en viktig råstoffkilde

- Arbeiderpartiet har gjennom sitt landsmøtevedtak lagt vekt på at skogen er en viktig råstoffkilde til bioenergi. Landsmøtet mener skogen vil kunne spille en viktig rolle i overgangen til lavutslippssamfunnet og at trefiber kan erstatte en rekke oljebaserte produkter.  Det er gledelig at AP vil at alle tilgjengelige virkemidler må tas i bruk for å bidra til en sterk og konkurransedyktig skog- og treforedlingsindustri, sier Bjørke.

Støtter strategisk eierskap

- Vi støtter også at AP er konkrete når de sier at staten må bidra til utviklingen av et strategisk eierskap i en framtidsrettet norsk skogindustri. De peker på at mandatet til Investinor må utvides slik at det kan investeres i lønnsom og framtidsrettet skog- og treforedlingsindustri, sier Bondelagsleder Bjørke.

Jordbruksforhandlingene vil bekrefte viljen

Bjørke viser videre til at Arbeiderpartiet legger seg på formuleringer fra landbruksmeldinga når det gjelder hovedspørsmåla i landbrukspolitikken. - Vi er sjølsagt glad for de fylkeslagene i AP som jobbet for forsterking av formuleringer om for eksempel sjølforsyning og inntektsmål, men skulle gjerne sett de fikk gjennomslag. De kommende jordbruksforhandlingene vil bekrefte om Arbeiderpartiet har reelle vilje å ta tak i ”videreutvikling av inntekts- og velferdspolitikken”. Inntektsgapet til andre grupper må minske, sier Bjørke og viser til at det er tilsvarende viktig for distriktsarbeidsplasser i jordbruket og foredlingsindustrien for matvarer.

Bondelaget støtter AP at kapitaltilgangen må styrkes for å kunne gjennomføre nødvendige investeringer. Vi er fornøyd med at AP vil videreføre markedsregulerigen og landbrukssamvirkets roller, sier Bjørke.

Uenig i styrt avvikling av pelsdyrnæringa

Bondelaget er uenig i vedtaket som ble gjort om styrt avvikling av peldyrnæringa. Alternativet til norsk produksjon er import fra land med langt svakere krav til dyrevelferd, og et norsk forbud har ingen hensikt med mindre det følges opp med forbud mot import og omsetning av pels.

- Pelsproduksjon er ei næring som bidrar med eksportinntekter og som i liten grad er avhengig av tilskudd. Sjølsagt må næringa drive et ansvarlig dyrehold, og produsenter som ikke retter seg etter pålegg fra Mattilsynet, bør miste retten til slikt husdyrhold. Det er likevel et langt skritt fra dette til å forby næringa, sier Bondelagsleder Nils T. Bjørke.

Les også: Bøndene har velgerne i ryggen.

 

Kontaktperson i Norges Bondelag: Nils T. Bjørke

 

 

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere