Overveiende positivt fra Arbeiderpartiet

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

- Ap-landsmøtets vedtak om skognæringen som et nasjonalt strategisk satsingsområde er bra.

Bondelagsleder Nils T. Bjørke, foto: Eivor Eriksen.Det sier leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke som mener at viljen til investeringer i lønnsom og framtidsrettet skog- og treforedlingsindustri viser at Arbeiderpartiet tar norsk produksjon og arbeidsplasser på alvor.

- Vi er trygge på at dette også vil omfatte for rammevilkår for jordbruket, norsk matproduksjon og foredlingsindustri, sier Bjørke. - Styrt avvikling av pelsdyrnæringa er derimot negativt for norsk verdiskaping og arbeidsplasser i distriktene, understreker han.

Skogen er en viktig råstoffkilde

- Arbeiderpartiet har gjennom sitt landsmøtevedtak lagt vekt på at skogen er en viktig råstoffkilde til bioenergi. Landsmøtet mener skogen vil kunne spille en viktig rolle i overgangen til lavutslippssamfunnet og at trefiber kan erstatte en rekke oljebaserte produkter.  Det er gledelig at AP vil at alle tilgjengelige virkemidler må tas i bruk for å bidra til en sterk og konkurransedyktig skog- og treforedlingsindustri, sier Bjørke.

Støtter strategisk eierskap

- Vi støtter også at AP er konkrete når de sier at staten må bidra til utviklingen av et strategisk eierskap i en framtidsrettet norsk skogindustri. De peker på at mandatet til Investinor må utvides slik at det kan investeres i lønnsom og framtidsrettet skog- og treforedlingsindustri, sier Bondelagsleder Bjørke.

Jordbruksforhandlingene vil bekrefte viljen

Bjørke viser videre til at Arbeiderpartiet legger seg på formuleringer fra landbruksmeldinga når det gjelder hovedspørsmåla i landbrukspolitikken. - Vi er sjølsagt glad for de fylkeslagene i AP som jobbet for forsterking av formuleringer om for eksempel sjølforsyning og inntektsmål, men skulle gjerne sett de fikk gjennomslag. De kommende jordbruksforhandlingene vil bekrefte om Arbeiderpartiet har reelle vilje å ta tak i ”videreutvikling av inntekts- og velferdspolitikken”. Inntektsgapet til andre grupper må minske, sier Bjørke og viser til at det er tilsvarende viktig for distriktsarbeidsplasser i jordbruket og foredlingsindustrien for matvarer.

Bondelaget støtter AP at kapitaltilgangen må styrkes for å kunne gjennomføre nødvendige investeringer. Vi er fornøyd med at AP vil videreføre markedsregulerigen og landbrukssamvirkets roller, sier Bjørke.

Uenig i styrt avvikling av pelsdyrnæringa

Bondelaget er uenig i vedtaket som ble gjort om styrt avvikling av peldyrnæringa. Alternativet til norsk produksjon er import fra land med langt svakere krav til dyrevelferd, og et norsk forbud har ingen hensikt med mindre det følges opp med forbud mot import og omsetning av pels.

- Pelsproduksjon er ei næring som bidrar med eksportinntekter og som i liten grad er avhengig av tilskudd. Sjølsagt må næringa drive et ansvarlig dyrehold, og produsenter som ikke retter seg etter pålegg fra Mattilsynet, bør miste retten til slikt husdyrhold. Det er likevel et langt skritt fra dette til å forby næringa, sier Bondelagsleder Nils T. Bjørke.

Les også: Bøndene har velgerne i ryggen.

 

Kontaktperson i Norges Bondelag: Nils T. Bjørke

 

 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere