Leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke. Foto: Ragna Kronstad.

- Det er ingen tvil om at det er overraskende at Erna Solberg gir FrP ansvaret for Landbruks- og matdepartementet.  Selv om det er et krevende utgangspunkt for samarbeid, vil vi legge vekt på å få til en god dialog med den nye ministeren, sier leder i Norges Bondelag Nils T. Bjørke.

Forventer at hun setter seg inn i næringa

Etter det Norges Bondelag kjenner til har Listhaug begrenset landbrukspolitisk erfaring fra tidligere, og har primært hatt sitt virke innenfor familiepolitikken. Hun er odelsjente og oppvokst på gård på Sunnmøre.

- Landbruket er ei næring hvor mange familier har investert mye penger, tid og krefter i å produsere norsk kvalitetsmat til en voksende befolkning. Vi forventer at hun setter seg inn i næringas situasjon i dag, sier Bjørke.

Ser frem til dialog

Listhaug får ansvaret for å følge opp målene som den nye regjeringen har lagt for norsk matproduksjon i Sundvolden-erklæringen og i samarbeidsavtalen mellom KrF, V, Høyre og FrP.

- Vi går ut i fra at den nye ministeren har et engasjement for å satse på jordbruket, og ser frem til dialog for å komme frem til de beste løsningene for norske matproduksjon fremover. Vi inviterer henne til å møte oss i nærmeste fremtid.

Politikkgrunnlaget

Fremskrittspartiet, som den nye landbruks- og matministeren tilhører, har argumentert for store omveltninger i landbrukspolitikken. Blant annet har partiet ved flere anledninger fremmet forslag om store kutt i overføringene til næringa, reduksjoner i tollvernet og oppheving av viktige reguleringer som i dag gir grunnlaget for et landbruk over hele Norge.

- Vi forventer at det er samarbeidsavtalen mellom KrF, Venstre, Høyre og FrP, og regjeringsplattformen som blir førende for politikken på landbruksområdet.

Avgjørende med eget departement

Norges Bondelag konstaterer også at regjeringen nå opprettholder landbruks- og matdepartement som eget departement.

- Matproduksjon i Norge forutsetter politiske rammebetingelser.  Det er derfor avgjørende at et departement med høy kompetanse på norsk matproduksjon opprettholdes.