Ove Trellevik vil ha norsk korn

Av Ragna Kronstad,
  • Tips en venn om denne siden

Høyres Ove Trellevik føler seg misforstått. – Jeg ville kun gjøre et tankeeksperiment, sier han i en kommentar til Norges Bondelag, etter at blogginnlegget hans skapte debatt i landbrukskretser og på kornkonferansen.

- Jeg mener jeg ble feilsitert på kornkonferansen, sier Ove Trellevik, som er stortingsrepresentant for Høyre, men nå er i permisjon for å gå på Forsvarets høgskole.

Han viser til spørsmålsrunden på Kornkonferransen der leder i kornutvalget i Norges Bondelag, Svein Stubberud, stilte spørsmål til statsråden om vi skulle ha fôrkorn-produksjon i Norge. Bakgrunn for spørsmålet til statsråden var et blogginnlegg til Ove Trellevik.  I bloggen sto det:

 ”Det er godt mulig vi ikke trenger fôrkorn produksjon i Norge i det hele tatt. Da kunne bøndene fått kjøpt fôr til verdensmarkeds pris og vi ville fått lavere kostnader i Norge. Vi kunne også fått større gårder til både melk og kjøtt produksjon og nyttet de teknologiske stordriftmuligheter der vi i dag produserer noe fôrkorn.”

 - Jeg løftet tema som et tankeeksperiment, ikke som en fasit. Jeg mener at jeg er misforstått, sier Ove Trellevik. Han viser også til kommentarfeltet under bloggen.

- Der går jeg jo inn for at vi fortsatt har en kanaliseringspolitikk, sier Trellevik.

 Vi skrev om spørsmålet og svaret til statsråd Sylvi Listhaug samme dag som kornkonferansen. Saken ble en av de mest leste på bondelaget.no. Satsråden bekreftet at vi skulle ha norsk fôrkornproduksjon.

- Det viser hvor engasjerende debatten om korn er sier, sier Per Skorge, generalsekretær i i Norges Bondelag. Å ha en norsk kornproduksjon er en viktig grunnstein for norsk landbruk for å kunne øke matproduksjonen på norske ressurser. Vi må produsere korn der hvor arealet er egnet til dette.

Bare til norsk svineproduksjon trengs det 1 million dekar med korn.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere