Østfoldbøndene egger opp til aksjoner

Av Ellen Margrete Ceeberg,
  • Tips en venn om denne siden

Rundballer med «Nå har Jens lagt det store egget – ingen mat uten bønder» ligger rundt om i hele Østfold.

Bønder fra hele fylket har vært i aktivitet i morgentimene i dag og plassert ut rundballer med en klar melding til statsminister Jens Stoltenberg og hans regjering. De mener statens tilbud i årets jordbruksforhandlinger ikke følger opp signalene som ble gitt i landbruksmeldinga.


– Med sitt tilbud har regjeringa gitt et tydelig signal på at de ikke har ambisjoner om å følge opp sine egne mål. Dette kan ikke bøndene godta . Vi har derfor valgt å bryte årets forhandlinger og begynne våre protestaksjoner, sier leder i Østfold Bondelag Bjørn Gimming.


Mens andre grupper kan forvente en mulighet for lønnsøkning på 17.400,- blir bøndene tilbudt økte inntektsmuligheter på bare 13.000,-. – Dette er ingen satsing på norsk matproduksjon. Jeg er redd signalene her ikke gir fremtidstro og økt rekruttering. Noe vi trenger dersom målene i landbruksmeldinga skal nåes, påpeker Gimming.
 

Fylkeslederen avviser ikke at det kan komme sterke reaksjoner fra bøndene i ukene som kommer.
– Jeg minner bare om at det er vi som lager maten din, sier Gimming.
 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere