Oslo er vertskap for den internasjonal Fairtrade-konferansen

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

28-29. september arrangeres den internasjonale Fairtrade-konferansen i Oslo.

I to hele dager skal internasjonale topper fra politikk, næringsliv og organisasjoner diskutere hvordan man med etisk handel kan bekjempe verdens fattigdom. Fairtrade-ambassadør Charlotte Thorstvedt og pappa Erik er konferansierer.

I 2011 fikk Oslo status som Fairtrade- kommune. Med dette har hovedstaden tydeliggjort at de engasjerer seg i spørsmål rundt etisk handel.

- Vi syntes det er svært hyggelig at det i år er Oslo kommune som skal være vertskap for den internasjonale Fairtrade-konferansen. Dette er en viktig arena hvor det samles engasjerte mennesker fra hele verden som sammen utveksler ideer og erfaringer fra ulike felt i sitt arbeid for å bekjempe fattigdom, sier daglig leder i Fairtrade Norge, Marianne Størseth.

Det er syvende gang konferansen går av stabelen. Over 20 land var med på å stemme Oslo frem som vertsby. Leder for styringsgruppen i Oslo kommune, Olaf Thommessen, ser frem til et bredt og variert program med mange foredrag, seminarer og workshops.

- At Oslo har fått status som Fairtrade-kommune bidrar til økt kunnskap om Fairtrade og rettferdig handel. I tillegg bidrar Oslo til fattigdomsbekjempelse i Afrika, Asia og Latin-Amerika. Jeg skulle ønske at alle landets kommuner deltok på konferansen. Dette er viktig, engasjerende og veldig spennende, sier Thommessen.

For å bli utnevnt til en Fairtrade-kommune kreves det at man jobber aktivt med å øke kunnskapen og forbruket av Fairtrade-merkede produkter i lokalmiljøet. I dag finnes det om lag 1345 Fairtrade-kommuner i verden, og interessen er økende både i inn- og utland. Et av hovedmålene med konferansen er å inspirere flere byer og kommuner til å ta samfunnsansvar.

Derfor har man hentet inn flere kjente navn fra politikk, nærings- og organisasjonslivet som skal dele sine erfaringer. På talerlisten står blant annet Erik Solheim som er leder av OECDs utviklingskomité, leder av Fairtrade International, Harriet Lamb, Olaf Thommessen og Erling Ølstad, administrerende direktør i Mester Grønn. Også representanter fra både EU og FNs utviklingsprogram vil oppdatere om det internasjonale arbeidet som gjøres.

(Pressemelding)

Stiftelsen Fairtrade Norge er en norskstiftelse som fremmer rettferdig handel. Stiftelsen ble grunnlagt i 1997 av 12 norske organisasjoner: Redd Barna, Kirkerådet, Frikirkens Globale Informasjon, Kirkens Nødhjelp, Det Kongelige Selskap for Norges Vel, Framtiden i våre hender, Handel og Kontor, Norges Bondelag, WWF-Norge, Alternativ Handel, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og Norsk Folkehjelp. Stiftelsen gikk tidligere under navnet Fairtrade Max Havelaar Norge. (Wikipedia)

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere