I to hele dager skal internasjonale topper fra politikk, næringsliv og organisasjoner diskutere hvordan man med etisk handel kan bekjempe verdens fattigdom. Fairtrade-ambassadør Charlotte Thorstvedt og pappa Erik er konferansierer.

I 2011 fikk Oslo status som Fairtrade- kommune. Med dette har hovedstaden tydeliggjort at de engasjerer seg i spørsmål rundt etisk handel.

- Vi syntes det er svært hyggelig at det i år er Oslo kommune som skal være vertskap for den internasjonale Fairtrade-konferansen. Dette er en viktig arena hvor det samles engasjerte mennesker fra hele verden som sammen utveksler ideer og erfaringer fra ulike felt i sitt arbeid for å bekjempe fattigdom, sier daglig leder i Fairtrade Norge, Marianne Størseth.

Det er syvende gang konferansen går av stabelen. Over 20 land var med på å stemme Oslo frem som vertsby. Leder for styringsgruppen i Oslo kommune, Olaf Thommessen, ser frem til et bredt og variert program med mange foredrag, seminarer og workshops.

- At Oslo har fått status som Fairtrade-kommune bidrar til økt kunnskap om Fairtrade og rettferdig handel. I tillegg bidrar Oslo til fattigdomsbekjempelse i Afrika, Asia og Latin-Amerika. Jeg skulle ønske at alle landets kommuner deltok på konferansen. Dette er viktig, engasjerende og veldig spennende, sier Thommessen.

For å bli utnevnt til en Fairtrade-kommune kreves det at man jobber aktivt med å øke kunnskapen og forbruket av Fairtrade-merkede produkter i lokalmiljøet. I dag finnes det om lag 1345 Fairtrade-kommuner i verden, og interessen er økende både i inn- og utland. Et av hovedmålene med konferansen er å inspirere flere byer og kommuner til å ta samfunnsansvar.

Derfor har man hentet inn flere kjente navn fra politikk, nærings- og organisasjonslivet som skal dele sine erfaringer. På talerlisten står blant annet Erik Solheim som er leder av OECDs utviklingskomité, leder av Fairtrade International, Harriet Lamb, Olaf Thommessen og Erling Ølstad, administrerende direktør i Mester Grønn. Også representanter fra både EU og FNs utviklingsprogram vil oppdatere om det internasjonale arbeidet som gjøres.

(Pressemelding)

Stiftelsen Fairtrade Norge er en norsk stiftelse som fremmer rettferdig handel. Stiftelsen ble grunnlagt i 1997 av 12 norske organisasjoner: Redd Barna, Kirkerådet, Frikirkens Globale Informasjon, Kirkens Nødhjelp, Det Kongelige Selskap for Norges Vel, Framtiden i våre hender, Handel og Kontor, Norges Bondelag, WWF-Norge, Alternativ Handel, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og Norsk Folkehjelp. Stiftelsen gikk tidligere under navnet Fairtrade Max Havelaar Norge. (Wikipedia)