Mange frammøtte til stiftelsesmøte for Oslo Bybondelag. Medlemstallet i Norges Bondelag vokser, men det er år og dag siden sist det ble stiftet et nytt lokallag. Onsdsag skjedde det, da Oslo Bybondelag så dagens lys.

- Det er utrolig spennende å være med på å stifte Oslo Bybondelag. Vi har truffet et engasjement når så mange møter opp og vil være med, sier Astrid Solberg, organisasjonssjef i Norges Bondelag etter stiftelsesmøtet med førti personer i Landbrukets Hus.

Nå kan du melde deg inn i Oslo Bybondelag. Velg "personlig medlem" og skriv inn Oslo Bybondelag som lokallag.

- Alle med hjerte for norsk matproduksjon er velkommen som medlemmer i Bondelaget. Jeg håper at bybondelaget kan være med på å øke forståelsen for hva som skal til for å produsere mat, enten det er på parsell eller jorde, sier Solberg.

Oslo Bybondelag vil ha et litt annet fokus enn det andre lokallag har. Bybondelaget kan spenne rundt Bybonden på Losæter, og andre grønne lunger i Oslo. Medlemmene kan ta del i arbeidet på Losæter, de kan jobbe mot kommunen og bydelene for en bedre bruk av byens grønne lunger, og de kan holde ulike kurs i for eksempel kompostering og urban dyrking.

Hvilke aktiviteter Bybondelag vil sette i gang med, er opp til interimstyret som ble valgt på gårsdagens stiftelsesmøte.Interimstyret i Oslo Bybondelag: Andreas Lunder, Anita Natvik, Sigurd Vestrheim, Morten Lønmo, Eirin Sture, Helene Gallis og Solvor Wiig.

På møtet var også Cecilie Hirsch fra Bymiljøetaten i Oslo kommune for å snakke om urbant landbruk som et satsingsområde for kommunen.

Bybonden Andreas Capjon fortalte om sine erfaringer etter hans første sesong på Losæter.