Nils T. Bjørke og Håkon Mageli.

I dag ble konserndirektør for kommunikasjon i Orkla, Håkon Mageli, utnevnt til "bondevenn" av Norges Bondelag. Orkla-konsernet er nordens største matvarekonsern og eier i dag flere store videreforedlingsbedrifter i Norge.

  • LES OGSÅ: Landbruket engasjerer på Stortinget
  • LES OGSÅ: Dette er viktig, for vi trenger jo mat!

Påskjønnelsen gis til de som har gjort noe spesielt for å fremme norsk matproduksjon. Våre lokallag og fylkeslag deler i disse dager ut heder og ære til slike personer. Mageli fikk overlevert et diplom, ei t-skjorte og et forkle av leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke.

- I mange år har Håkon Mageli med utgangspunkt i sin stilling i ORKLA snakket om verdien og betydningen av et norsk landbruk og behovet for å opprettholde matproduksjon i Norge. Mageli understreker den positive sammenhengen som det er mellom bonde og industri, at det er et gjensidig avhengighetsforhold mellom landbruket og industrien, sa Bjørke.

Gjensidig avhengighet

I tillegg har Orkla spilt en viktig rolle gjennom den såkalte "matalliansen". Hvor flere fag, arbeidstaker og arbeidsgiverorganisasjoner arbeider for å fremme produksjon av mat på norske råvarer. Det var en fornøyd "bondevenn" som mottok utnevnelsen foran Stortinget. 

-  Jeg er stolt over å kunne kalle meg en bondevenn fra nå av. Vi har 4000 ansatte i Norge og leverandører i alle fylker. Mange av disse er bønder og 7500 kyr leverer melk til oss. Landbruket er avhengig av en konkurransedyktig næringsmiddelindustri og industrien trenger et livskraftig norsk landbruk, sa Mageli.

- Jeg vil benytte anledningen til å takk for et langt samarbeid med Norges Bondelag og jeg håper og tror at vi kan fortsette dette samarbeidet til det beste for en hel verdikjede. Fra jord til bord, eller fra farm til tarm, avsluttet konserndirektøren.

Bondevenner landet rundt

Også andre steder i landet har Bondelaget benyttet dagen til å utnevne nye "Bondevenner".  I Trondheim fikk Anniken Wullum en slik påskjønnelse fra Sør-Trøndelag Bondelag. Årsaken var initiativet til en aksjon mot regjeringens omdisponering av matjord i Trondheim i vinter.

Leder i Sør-Trøndelag, Lars Morten Rosmo og Anniken Wullum.

I Sogn og Fjordane utnevnte Loen, Vikane og Stryn Bondelag 10 bondevenner på FK butikken i Stryn.

Bondevenner i Sogn og Fjordane.