Organisasjoner støtter bruddet

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Tyr, Fjørfelaget, KiO, Geno og Norsvin står sammen om en pressemelding der de støtter bruddet i Jordbruksoppgjøret.

Vi støtter bruddet i jordbruksoppgjøret!

Nevnte organisasjoner støtter bruddet landbrukets forhandlingsutvalg gjorde i forhandlinger med Staten etter at sistnevnte la fram et begredelig tilbud. Det var et riktig og viktig valg, og det eneste rette å gjøre slik situasjonen var.

Gjennom hele høsten og vinteren har Landbruks- og matministeren sagt at det er gjennom jordbruksavtalen at utviklingen i norsk landbruk skal komme. I vår sa Stortinget ja til:

• Å øke norsk jordbruksproduksjon
• Å sikre konkurransedyktige inntekter
• Å sikre landbruk over hele landet

Med utgangspunktet Staten hadde for forhandlinger (tilbudet), og den normale forhandlingsgevinsten, ville norske bønders inntektsøkning havne godt under vanlige lønnsmottakeres lønnsøkning. Og det kaller LMD et historisk godt tilbud. Vi vil poengtere at den karakteristikken av tilbudet, er uforståelig for oss som skal hente inntekter i jordbruket!

Organisasjonene støtter derfor, fullt og helt, Norges Bondelag og Norsk Bonde og Småbrukarlags avgjørelse om å bryte, før eventuelle forhandlinger. Uten et mål om å ta vesentlig innpå vanlige lønnsmottakeres inntekter, kan ikke bøndene gå til noe forhandlingsbord. La heller Regjeringen slå i bordet med at de ikke klarte å følge opp Landbruksmeldinga med enighet i det påfølgende jordbruksoppgjøret – oppgjøret som skulle vise om meldinga var mer enn fagre ord.

Leiv Blakstad, leder KiO, tlf 913 14 181
Willy Finnbakk, leder Norsvin, tlf 982 50 999
Erlend Røhnebæk, leder TYR, tlf 906 90 877
David Koht-Norbye, leder Norsk Fjørfelag, tlf 977 29 290
Jan Ole Mellbye, leder Geno, tlf 918 71 444

(Pressemelding)
 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere