Organisasjoner støtter bruddet

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Tyr, Fjørfelaget, KiO, Geno og Norsvin står sammen om en pressemelding der de støtter bruddet i Jordbruksoppgjøret.

Vi støtter bruddet i jordbruksoppgjøret!

Nevnte organisasjoner støtter bruddet landbrukets forhandlingsutvalg gjorde i forhandlinger med Staten etter at sistnevnte la fram et begredelig tilbud. Det var et riktig og viktig valg, og det eneste rette å gjøre slik situasjonen var.

Gjennom hele høsten og vinteren har Landbruks- og matministeren sagt at det er gjennom jordbruksavtalen at utviklingen i norsk landbruk skal komme. I vår sa Stortinget ja til:

• Å øke norsk jordbruksproduksjon
• Å sikre konkurransedyktige inntekter
• Å sikre landbruk over hele landet

Med utgangspunktet Staten hadde for forhandlinger (tilbudet), og den normale forhandlingsgevinsten, ville norske bønders inntektsøkning havne godt under vanlige lønnsmottakeres lønnsøkning. Og det kaller LMD et historisk godt tilbud. Vi vil poengtere at den karakteristikken av tilbudet, er uforståelig for oss som skal hente inntekter i jordbruket!

Organisasjonene støtter derfor, fullt og helt, Norges Bondelag og Norsk Bonde og Småbrukarlags avgjørelse om å bryte, før eventuelle forhandlinger. Uten et mål om å ta vesentlig innpå vanlige lønnsmottakeres inntekter, kan ikke bøndene gå til noe forhandlingsbord. La heller Regjeringen slå i bordet med at de ikke klarte å følge opp Landbruksmeldinga med enighet i det påfølgende jordbruksoppgjøret – oppgjøret som skulle vise om meldinga var mer enn fagre ord.

Leiv Blakstad, leder KiO, tlf 913 14 181
Willy Finnbakk, leder Norsvin, tlf 982 50 999
Erlend Røhnebæk, leder TYR, tlf 906 90 877
David Koht-Norbye, leder Norsk Fjørfelag, tlf 977 29 290
Jan Ole Mellbye, leder Geno, tlf 918 71 444

(Pressemelding)
 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere