Vi støtter bruddet i jordbruksoppgjøret!

Nevnte organisasjoner støtter bruddet landbrukets forhandlingsutvalg gjorde i forhandlinger med Staten etter at sistnevnte la fram et begredelig tilbud. Det var et riktig og viktig valg, og det eneste rette å gjøre slik situasjonen var.

Gjennom hele høsten og vinteren har Landbruks- og matministeren sagt at det er gjennom jordbruksavtalen at utviklingen i norsk landbruk skal komme. I vår sa Stortinget ja til:

• Å øke norsk jordbruksproduksjon
• Å sikre konkurransedyktige inntekter
• Å sikre landbruk over hele landet

Med utgangspunktet Staten hadde for forhandlinger (tilbudet), og den normale forhandlingsgevinsten, ville norske bønders inntektsøkning havne godt under vanlige lønnsmottakeres lønnsøkning. Og det kaller LMD et historisk godt tilbud. Vi vil poengtere at den karakteristikken av tilbudet, er uforståelig for oss som skal hente inntekter i jordbruket!

Organisasjonene støtter derfor, fullt og helt, Norges Bondelag og Norsk Bonde og Småbrukarlags avgjørelse om å bryte, før eventuelle forhandlinger. Uten et mål om å ta vesentlig innpå vanlige lønnsmottakeres inntekter, kan ikke bøndene gå til noe forhandlingsbord. La heller Regjeringen slå i bordet med at de ikke klarte å følge opp Landbruksmeldinga med enighet i det påfølgende jordbruksoppgjøret – oppgjøret som skulle vise om meldinga var mer enn fagre ord.

Leiv Blakstad, leder KiO, tlf 913 14 181
Willy Finnbakk, leder Norsvin, tlf 982 50 999
Erlend Røhnebæk, leder TYR, tlf 906 90 877
David Koht-Norbye, leder Norsk Fjørfelag, tlf 977 29 290
Jan Ole Mellbye, leder Geno, tlf 918 71 444

(Pressemelding)