Småbrukarleder Merete Furuberget og Bondelagsleder Nils T. Bjørke møtte Statens forhandlingsleder lørdag morgen, foto: Per Ole Ranberg.Det ble avviklet et formannsmøte lørdag morgen der faglaga med forventet svar på de spørsmålene de hadde gitt statens forhandlingsleder, ekspedisjonssjef Leif Forsell. Svar fikk organisasjonene, og nå venter et nytt plenumsmøte der forhandlingsutvalgene møter fulltallige kl. 1400. Møtet finner sted i Landbruks- og matdepartementet.

Temaside jordbruksavtalen