Opptrapping av straumstreik

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

EL & IT Forbundet tok ut alle medlemmane sine i streik frå måndag. Bønder med husdyrhald vil få dispensasjon ved straumbrot.

EL & IT Forbundet har sidan 23. september vore i streik. Bakgrunnen for streiken er konflikt med KS Bedrift om retten til kviledagar etter beredskapsvakter i energisektoren. Frå og med 24. oktober vart streiken trappa opp for andre gong, og forbundet tok ut alle medlemmane sine i streik frå måndag. 

Det betyr ikkje at heile kraftbransjen er i streik. Dette er ein konflikt mellom El & IT Forbundet og dei nettselskapa som er organisert gjennom KS Bedrift. Her kan du sjå eit oversyn over kva kraftselskap som har tilsette i streik.

Streiken i EL & IT Forbundet vil føre til at det kan ta lang tid før feil i straumnettet blir retta. Norges Bondelag har derfor tatt kontakt med El & IT-forbundet for å avklare deira praksis for dispensasjonar.  Det vil bli gitt dispensasjonar for husdyrproduksjon av omsyn til dyrevelferd. 

Dersom du opplever straumbrot skal du melde feil på vanleg måte til energiselskapet ditt. Det er viktig at du som er husdyrprodusent formidlar dette tydeleg til selskapet. Vidare søkjer selskapet forbundet om dispensasjon frå streiken og følgjer opp med vedlikehaldstiltak. 

 

 

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere