Opptrapping av straumstreik

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

EL & IT Forbundet tok ut alle medlemmane sine i streik frå måndag. Bønder med husdyrhald vil få dispensasjon ved straumbrot.

EL & IT Forbundet har sidan 23. september vore i streik. Bakgrunnen for streiken er konflikt med KS Bedrift om retten til kviledagar etter beredskapsvakter i energisektoren. Frå og med 24. oktober vart streiken trappa opp for andre gong, og forbundet tok ut alle medlemmane sine i streik frå måndag. 

Det betyr ikkje at heile kraftbransjen er i streik. Dette er ein konflikt mellom El & IT Forbundet og dei nettselskapa som er organisert gjennom KS Bedrift. Her kan du sjå eit oversyn over kva kraftselskap som har tilsette i streik.

Streiken i EL & IT Forbundet vil føre til at det kan ta lang tid før feil i straumnettet blir retta. Norges Bondelag har derfor tatt kontakt med El & IT-forbundet for å avklare deira praksis for dispensasjonar.  Det vil bli gitt dispensasjonar for husdyrproduksjon av omsyn til dyrevelferd. 

Dersom du opplever straumbrot skal du melde feil på vanleg måte til energiselskapet ditt. Det er viktig at du som er husdyrprodusent formidlar dette tydeleg til selskapet. Vidare søkjer selskapet forbundet om dispensasjon frå streiken og følgjer opp med vedlikehaldstiltak. 

 

 

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
31
Mai

Hvordan og hvorfor innføre biodiesel i norsk landbruk?

Park Inn Hotell, Gardermoen
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel
Tirsdag
05
Juni

Styremøte og Representantskapsmøte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere