Opptrapping av straumstreik

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

EL & IT Forbundet tok ut alle medlemmane sine i streik frå måndag. Bønder med husdyrhald vil få dispensasjon ved straumbrot.

EL & IT Forbundet har sidan 23. september vore i streik. Bakgrunnen for streiken er konflikt med KS Bedrift om retten til kviledagar etter beredskapsvakter i energisektoren. Frå og med 24. oktober vart streiken trappa opp for andre gong, og forbundet tok ut alle medlemmane sine i streik frå måndag. 

Det betyr ikkje at heile kraftbransjen er i streik. Dette er ein konflikt mellom El & IT Forbundet og dei nettselskapa som er organisert gjennom KS Bedrift. Her kan du sjå eit oversyn over kva kraftselskap som har tilsette i streik.

Streiken i EL & IT Forbundet vil føre til at det kan ta lang tid før feil i straumnettet blir retta. Norges Bondelag har derfor tatt kontakt med El & IT-forbundet for å avklare deira praksis for dispensasjonar.  Det vil bli gitt dispensasjonar for husdyrproduksjon av omsyn til dyrevelferd. 

Dersom du opplever straumbrot skal du melde feil på vanleg måte til energiselskapet ditt. Det er viktig at du som er husdyrprodusent formidlar dette tydeleg til selskapet. Vidare søkjer selskapet forbundet om dispensasjon frå streiken og følgjer opp med vedlikehaldstiltak. 

 

 

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Tesco

Britisk lov om god handelsskikk fungerer

Fem år etter oppstart kan det britiske handelsombodet konstatere at leverandørane klagar mindre og daglegvarekjedane opplever at forholdet til leverandørane har betra seg.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere