Opptog for norsk matproduksjon 20. mai

Publisert 16.05.2014
  • Tips en venn om denne siden

Vil du ha norsk mat produsert på norske ressurser? Vis deg frem i Oslo på tirsdag!

Bli med og protester mot statens tilbud i jordbruksforhandlingene i opptog fra Landbrukets Hus til Stortinget den 20. mai.

Bondelaget mener at kutt i budsjettstøtten og fokus mot de aller største gårdene ikke vil øke norsk matproduksjon. Forslaget vil gå spesielt hardt ut over våre kornbønder.

Mer import av korn og fôrråvarer er ingen løsning for å øke vår selvforsyning av mat.

Vi vil ha et framtidsretta og klimasmart landbruk. Det betyr utnyttelse av norske gras-, korn- og beiteressurser over hele landet, og at det må lønne seg for bonden å produsere mat.  

Du kan melde deg på toget gjennom denne Facebook-eventen

Program:

Kl. 10.00 – 12.00: Oppmøte ved Landbrukets Hus, Oslo, Schweigaardsgate 34C. Vi skal prøve å fôre de oppmøtte!
Kl. 12.00: Program i bakgården med appeller og oppvarming.
Kl. 12.45: Toget går fra Landbrukets Hus i retning Stortinget.
Kl. 14.00: Ankomst Stortinget
Kl. 14.15: Program Stortinget med appeller fra bønder og støttespillere.
Kl. 15.15: Avslutning.

Vi vil synes i bybildet, ta gjerne med faner, plakater, bannere og noe som lager lyd. Det er også materiell for å skrive egne plakater i Landbrukets Hus før avmarsj.

Velkommen til alle som støtter norsk landbruk!

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere