Bli med og protester mot statens tilbud i jordbruksforhandlingene i opptog fra Landbrukets Hus til Stortinget den 20. mai.

Bondelaget mener at kutt i budsjettstøtten og fokus mot de aller største gårdene ikke vil øke norsk matproduksjon. Forslaget vil gå spesielt hardt ut over våre kornbønder.

Mer import av korn og fôrråvarer er ingen løsning for å øke vår selvforsyning av mat.

Vi vil ha et framtidsretta og klimasmart landbruk. Det betyr utnyttelse av norske gras-, korn- og beiteressurser over hele landet, og at det må lønne seg for bonden å produsere mat.  

Du kan melde deg på toget gjennom denne Facebook-eventen

Program:

Kl. 10.00 – 12.00: Oppmøte ved Landbrukets Hus, Oslo, Schweigaardsgate 34C. Vi skal prøve å fôre de oppmøtte!
Kl. 12.00: Program i bakgården med appeller og oppvarming.
Kl. 12.45: Toget går fra Landbrukets Hus i retning Stortinget.
Kl. 14.00: Ankomst Stortinget
Kl. 14.15: Program Stortinget med appeller fra bønder og støttespillere.
Kl. 15.15: Avslutning.

Vi vil synes i bybildet, ta gjerne med faner, plakater, bannere og noe som lager lyd. Det er også materiell for å skrive egne plakater i Landbrukets Hus før avmarsj.

Velkommen til alle som støtter norsk landbruk!