De viktigste ressursene i norsk landbruk er matjorda og menneskene som driver den. Norges Bondelag jobber for at vi skal fortsette å ha et landbruk med gårder av ulik størrelse over hele landet. At norske bønder fortsatt skal kunne produsere trygg kvalitetsmat til norske forbrukere, holde landskapet åpent, landet levende og 90.000 i arbeid, både i dag og i framtida.

Regjeringa viste ingen vilje til å satse på dette landbruket i årets jordbruksoppgjør. Derfor brøyt vi årets jordbruksforhandlinger.

Den 23. mai samler vi bønder og venner av norsk landbruk og matproduksjon til stormønstring i Oslo.

Program

Kl 10.00 - 11.30: Samling i Landbrukskvartalet, Schweigaardsgt 34, Oslo  

 • Matpakker til alle i tillegg til salg av håndmat fra Bondens Marked og foodtrucken "Anne på landet"
 • Skriv din egen plakat i snekkerverkstedet.

Kl. 11.30: Appeller og underholdning i bakgården

Programleder: Per Skorge, generalsekretær i Norges Bondelag og musikk ved Ni Liv og Valkyrien Allstars.

Appeller ved:

 • Torstein Klev, bygdepolitisk nestleder, Norges Bygdeungdomslag
 • Silje Lundberg, leder, Naturvernforbundet
 • Erling Aas-Eng, leder i Hedmark Bondelag
 • Terje Årseth, humorist, rosablogger og bonde fra Nærøy
 • Jan Egil Pedersen, leder i NNN, Norsk nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund
 • Brita Skallerud, 2. nestleder Norges Bondelag  

Kl. 12.45: Oppstilling av toget, avmarsj til Stortinget

Kl. 13.45: Ankomst Stortinget

Kl. 14.00 – 15.00: Program Eidsvolls plass  

Programleder: Aasmund Nordstoga og musikk ved SVER, Sigrid Moldestad, Ravi og Frode Alnæs.

Appeller ved:

 • Bonde Tone Rubach, Grytøy Bondelag, Troms
 • Landbruks- og matminister Jon Georg Dale
 • Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Geir Pollestad, leder av Stortingets næringskomite
 • Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag

For praktiske spørsmål om opptoget, send epost til: 
medlemsregisteret@bondelaget.no eller ring 22 05 45 00.

For presse, kontakt:
Lise Boeck Jakobsen, kommunikasjonssjef i Norges Bondelag: 975 99 866.