Fredag kom kjennelsen i saken om ulvejakt i de tre grenserevirene Juvberget, Kockohonka og Ulvåa. Oslo tingrett opprettholder sitt midlertidige forbud mot ulvejakt i disse revirene.

Fra kjennelsen kommer det frem at:

  • Staten ved Klima- og miljødepartementet forbys å iverksette vedtak av 20. desember 2022 om felling av ulver på norsk side i revirene Juvberget, Kockohonka og Ulvåa inntil rettskraftig avgjørelse om vedtakets gyldighet foreligger.

Høyesterett vil behandle et identisk spørsmål i april og avgjørelsen i den saken vil være førende for disse sakene i fremtiden.

Sliter ut folk

Erling Aas-Eng sier at engasjementet blant de som lever med ulv tett innpå seg fortsatt er stort, samtidig som mange er oppgitt over de årlige prosessene rundt felling av ulv.

– Frustrasjonen er stor, og det sliter ut folk. Hvis det ender med at vi ikke får lov til å regulere ulvebestanden i Norge i tråd med de bestandsmålene Stortinget eksplisitt har vedtatt, må Stortinget på ny gå en ny runde med lovverket.

Hvis en anke fra staten ikke fører fram, er jakta ute for i år, mener Aas-Eng.

– Da er det ikke så mange muligheter igjen, ut over at staten i spesielle tilfeller kan gjøre forvaltningsvedtak om å ta ut ulv. Men ordinær lisensjakt går jo fort i vasken når vi har fått denne avgjørelsen, sier han

Høyt konfliktnivå

Aas-Eng, som selv lever tett på utforingene med ulv i sitt nærområde på Tolga, oppfordrer til ryddighet i debatten. Han reagerer på utspill som naturpolitisk talsperson i SV, Birgit Oline Kjerstad, er sitert på i avisa Nationen, om at «regjeringa foreslo å ta ut flere ulv enn det finnes i Norge»

- Det er allerede et høyt konfliktnivå rundt dette. Dette er feilinformasjon. Vi kan være uenige i sak, men fakta bør det ikke være vanseklig å enes om, sier Aas-Eng.

Staten ved Klima- og miljødepartementet og Utmarkskommunenes Sammenslutning anket Oslo tingretts første kjennelse av 27.desember oger dømt til å betale 600 000 kroner i sakskostnader til Foreningen Våre Rovdyr, Stiftelsen WWF Verdens Naturfond og Noah For Dyrs Rettigheter.