Kornutvalget, her ved Svein Stubberud, er et rådgivende organ for styret i saker som vedrører kornprodusentenes interesser.

 

Stubberud fra Akershus oppnevnes som leder i 2012-2013.

Som medlemmer av kornutvalget oppnevnes Toril Kure, Buskerud, og Arnstein Gilje, Rogaland. Begge har allerede vært i kornutvalget i henholdsvis et år og to år.

Kolbjørn Frøseth, Sør-Trøndelag, var ikke på valg, og fortsetter til 2013.

Einar Frogner er representant for styret.

Gustav Grøholt, Norske Felleskjøp, og Kjetil Aandstad, Norkorn, fortsetter som konsultative medlemmer for perioden 2011-2013.

Kornutvalget i Norges Bondelag er et rådgivende organ for styret i saker som vedrører kornprodusentenes interesser.