Oppgraderer det internasjonale arbeidet

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Norges Bondelag vil invitere Norsk Landbrukssamvirke til samarbeid om oppgradering av det internasjonale arbeidet.

For et år siden overrakte Bondelaget og Landbrukssamvirket "call for coherence" til UD, fra venstre Nils T. Bjørke, statsskeretær Erik Lahnstein, Berit Hundåla og Ole Jacob Ingeborgrud. Fotograf: Hildegunn Gjengedal.-Oppfølging og håndtering av saker av internasjonal karakter har stor betydning for norsk landbruk sine rammebetingelser, slår styret i Norges Bondelag fast. Det dreier seg blant annet om EU-relaterte saker og praktisering av EØS-avtalen, WTO-spørsmål og oppfølging av nye forhandlingsrunder i WTO.

Brusselkontor

Saken i Bondelagsstyret ble drøftet etter et forslag fra Telemark Bondelag som ba Bondelaget ta initiativ til å gjenåpne og bemanne et Brusselkontor på varig basis.

Telemark begrunnet sitt forslag med at det er flere forhold av stor betydning for utviklingen i norsk landbruk som kan påvirkes i mer positiv lei med en sterkere og tidligere oppfølging i Brussel. Telemark Bondelag pekte blant annet på:

  • Saker under EØS-avtalen
    • Matvaretrygghet og veterinære saker
    • Artikkel 19 og protokoll 3 i EØS-avalen
    • Generelle EØS-regler som arbeidsinnvandring
  • Behov for motekspertise i forhold til andre organisasjoner med interessemotsetninger overfor norsk landbruk,
  • Bedre mulighet for å følge opp flere internasjonale organisasjoner som WTO og FAO.

Gjennomgang og oppgradering

Vedtaket i styret i Norges Bondelag innebærer at Bondelaget vil ta initiativ overfor Norsk Landbrukssamvirke til en gjennomgang av det internasjonale arbeidet og praktisk oppfølging med sikte på oppgradering. - Forhold som bør vurderes er blant annet arbeidsdeling mellom organisasjonene og hvor ofte en skal være i Brussel. hensyn som bør vektlegges er tilstrekkelig kapasitet, ressurseffektive løsninger og god tilgjengelighet på kunnskap og informasjon, heter det.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere