Oppfordrer til svinedugnad

Av Elisabeth Sæther,
  • Tips en venn om denne siden

Lars Petter Bartnes på representantskapsmøte

Bondelaget ber svinebønder følge Norturas oppfordring om å redusere antall purker med minst 5 prosent. Nye prognoser fra markedsregulator viser et stort overskudd av svinekjøtt på reguleringslager.

- Overproduksjonen av svinekjøtt er stor og øker. Dette er svært alvorlig for økonomien i næringa og vi ber derfor alle svinebønder om å ta del i dugnaden som markedsregulator oppfordrer til, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.
 

I midten av juni lå 5279 tonn svinekjøtt på reguleringslager. Det er 4000 tonn mer enn ved årsskiftet. Overproduksjonen av svinekjøtt skyldes i hovedsak effektivitetsøkning i svineholdet, samtidig som salget har stagnert. Muligheten for å regulere svinemarkedet ved bruk av eksport er også halvert fra 2015 til 2016 og vil fases ut helt fra 2021. I følge beregninger fra Norsvin påfører markedsubalansen smågrisprodusenter med full konsesjon et pristap på rundt 400.000 kr.
 

- Årets jordbruksavtale gav oss mulighet til å bruke frivillig dugnad som virkemiddel for å styrke balansen i markedet. Dette gir oss en viktig mulighet til å bedre markedsbalansen på sikt, men det forutsetter at næringa slutter opp om tiltaket, sier Bartnes.
 

Han viser til årets jordbruksavtale og markedsregulators oppfordring til svineprodusentene om å redusere antall purker med minimum 5 prosent. For å få størst mulig oppslutning om oppfordringen, vil Bondelaget bruke et nettverk av produsenter over hele landet for å følge opp dugnaden.   

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Tesco

Britisk lov om god handelsskikk fungerer

Fem år etter oppstart kan det britiske handelsombodet konstatere at leverandørane klagar mindre og daglegvarekjedane opplever at forholdet til leverandørane har betra seg.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere