Sjeføkonomen i Eika Gruppen var den først opp på podiet. Oppmøte var bredt og mange stortingspolitikere hadde funnet veien til Norges Bondelags frokost i dag.

Arrangementet ble ledet med stødig hånd av varaordfører i Bondelaget, Kjerstin Lundgård. Arrangementet ble sparket i gang av artist Tuva Syvertsen, kjent fra Valkyrien Allstars’ og Stjernekamp etterfulgt av dagens først taler; sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika Gruppen.

Etterlyste samspill

Fra podiet vektla Andreassen viktigheten av tre faktorer som vil underbygge et produktivt og attraktivt landbruk i fremtiden: Norske bønder må fortsette å lage kvalitetsmat samtidig som vi søker nye markeder og utvikler nye produkter.

-Norsk landbruk er en suksesshistorie, sa Andreassen, og pekte blant annet på den økte produktiviteten de siste årene.

Sjeføkonomen snakket også varmt om livet på bygda og at denne livsstilen trolig vil lokke flere mennesker til seg i fremtiden. Årsaken var blant annet at bygdelivet representerer en livsstil som mange drømmer om, samtidig som boligprisene i byene for tiden er skyhøye.

Det tredje punktet Andreassen vektla var behovet for forenkling av regler slik at landbruket fremstår mer forståelig for flere.

-Næringen må engasjere seg i flere problemstillinger, sa Andreassen.

Han snakket varmt om å etterstrebe et bredt samspill mellom for eksempel lokal industri og næringsvirksomhet, politikere og kultur og brukte Vegårshei kommune i Aust-Agder som eksempel som har lyktes med en slik tankegang.

-Får vi til dette samspillet er jeg sikker på at vi får en ny giv både for næringslivet og landbruket, oppsummerte Andreassen.

Tenk langsiktig

Journalist og kommunikatør Marion Solheim har et stort engasjement for god og sunn mat, og hun etterlyste langsiktig tenkning hos politikerne når det gjelder matproduksjon.

-De må våge å tenke lengere enn neste valg og neste billigbarometer i VG, sa hun, og vektla spesielt viktigheten av å servere god og sunn mat til ungene våre.

- Det hjelper ikke å sende med barna designmatboks hvis vi ikke har noe godt å putte i den.

Til Bondelagets journalist sa Solheim at vi ikke skal undervurdere folks villighet til å betale mer for kvalitetsprodukter og viser til hvordan nisjeprodukter har fått en sentral plass i sveitsisk landbruk.

-Vi har så mange produkter å være stolte av og det er det vi bør bygge videre på, sier Solheim.

Sats på bonden

Bondelagets leder, Lars Petter Bartnes, var sistemann opp på podiet. I sin appell vektla han at det er fremtidsrettet å satse på landbruket.

-Jordbruket er en stabiliserende faktor i økonomi og arbeidsliv i vanskelige tider, og vi kan bli enda viktigere. Vi står klare, sa Bartnes.

Inntektsforskjellene i landbruket øker og vi må ta i bruk ressurser over hele landet, sa Bartnes.

-Vi må ha et landbruk tilpasset det norske landskapet. Vår natur gir sjelden grunnlag for stordrift. Vi må ta vare på mangfoldet med plass til både store, mellomstore og små bruk.

Klimaendringene ble også trukket frem som en viktig faktor for fremtidens landbruk.

-Klimaendringer er vår tids største miljøutfordring og bønder er blant de første som merker det. Løsningen krever optimal utnyttelse av naturressursene. VI må sørge for lager for karbon, matproduksjon og nye produkter som skal erstatte de fossilbaserte varene. Landbruket er en del av løsningen, sa Bartnes og avsluttet med:

-Norge trenger bonden!

Lars Petter Bartnes i samtale med Høyres Gunnar Gundersen.

Tonen var god mellom generalsekretær Per Skorge (midten), Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre (t.h) og Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum.

Lars Petter Bartnes og Venstres Trine Skei Grande.

Artist Tuva Syvertsen.

Smakfull mat levert fra Handwerk.

Godt oppmøte på Eidsvoll Plass i dag.

Fra venstre: Gunnar Gundersen (høyre), Audun Lysbakken (SV), Lars Petter Bartnes (Norges Bondelag) og Trine Skei Grande (V).