I dagene før jul sendes studie- og høringsmateriell til alle 480 lokallag og andre tillitsvalgte i Bondelaget. Dette er starten på den største politiske prosessen vi har i Bondelaget. Tilbakemeldingene fra organisasjonen er starten på det som i slutten av april blir jordbrukets krav i jordbruksforhandlingene.

- Dette er en sentral del av medlemsdemokratiet vårt, og er viktig for å bygge kunnskap, skape debatt og for å få innspill til forhandlingsutvalget fra grasrota i organisasjonen, sier organisasjonssjef Astrid Solberg. 

Selve innspillet gjøres gjennom questback som sendes til lokallagslederne. Tillitsvalgte i alle ledd har et spesielt ansvar for å legge til rette for å inkludere alle medlemmer som ønsker det til å gi innspill foran jordbruksforhandlingene. Fristen er 14. februar. 

All informasjon om studie- og høringsmateriellet finner du her. 

Viktige tema i årets studiehefte er kostnadsvekst og inntektsutvikling, hovedprioriteringer i fordelingen, velferdsvirkemidler, investeringer og bærekraftig landbruk. Det er også egne deler med spørsmål om hver enkelt ulike produksjon.

Fra enkeltmedlem til jordbrukets krav - les mer om hvordan Bondelaget jobber fram til jordbrukets krav hver vår.