Ønsker statlig økoløft

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

- Staten må gå foran og øke omsetninga og forbruket av norske økologiske varer.

Det sier Birte Usland, som er styremedlem i Norges Bondelag. Tirsdag offentliggjorde Riksrevisjonen en rapport om Landbruks- og matdepartementets arbeid med økologisk landbruk. Departementet får strykkarakter for innsatsen for å nå Stortingets mål fra  2010 om 15  prosent økologisk produksjon innen 2020.

- Omsetninga særlig på grønt, frukt og bær overstiger den norske økologiske produksjonen og er derfor i stor grad basert på import. Derfor er det viktig å stimulerer til økt omlegging slik at norske bønder  kan være med på omsetningsveksten i markedet, sier Birte Usland.

- Norske forbrukere har høy tillit til norsk matproduksjon. Da er det viktig å skape rammevilkår slik at vi kan øke norsk økologisk matproduksjon i takt med etterspørselen i markedet.

Lang vei til målet

Til tross for en ambisiøs handlingsplan fra 2009, lå dyrka økologisk areal i 2014 på bare 4,7 prosent og andel økologisk mat omsatt i dagligvarehandelen var 1,4 prosent. Ifølge Riksrevisjonen er vi langt ifra å nå målet, og rapporten konkludere med at manglende vilje fra styresmaktene er en grunn til at vi ikke når målet.

Et av tiltaka  Riksrevisjonen mener er nødvendig er at LMD utarbeider en oppdatert og helhetlig strategi for å nå målene om økologisk produksjon og forbruk.

- Dette er et viktig poeng for å kunne måle arbeidet som blir gjort. Dersom en setter et mål så er det også viktig å konkretisere ansvarsfordeling for hvem som skal utføre de ulike tiltakene for å nå  målet en har satt seg, sier Usland.

Statlige institusjoner må bidra

Hun mener at styresmaktene også kan bidra med både virkemidler og tiltak for å øke forbruket.

- For mange produsenter er det rammevilkåra som er viktigste årsak til at de ikke legger om til økologisk da det er en større risiko å legge om til økologisk. Det er også bare om lag 35 prosent av alle økologiske produsenter i landet får ikke noen form for merpris for de økologiske produkta sine. Her er det en stor jobb å gjøre, sier Usland, som har et forslag til hvordan vi kan få opp omsetninga av økologiske produkter i Norge:

- Staten må bidra med å øke etterspørselen etter økologiske produkter. Vi bør ha et mål om en viss andel norskprodusert økologisk vare ved offentlige institusjoner, sånn som stortingskantina. Det har fungert i Danmark og Sverige, og ville vært et godt virkemiddel for å få opp etterspørselen i Norge også, sier Usland.


Noen funn fra Riksrevisjonens rapport:

Utviklingen for økologisk produksjon og forbruk er ikke i samsvar med målene fra Stortinget.

  • Det økologiske regelverket er komplekst og uoversiktlig.
  • Stimuleringstiltakene er ikke nok for å øke den økologiske produksjonen.
  • Styresmaktene har ikke lagt godt nok til rette for å øke det offentlige forbruket av økologisk mat.
  • Den generiske markedsføringen av økologisk mat (som er markedsføring av en produktkategori i steden for ei bestemt merkevare) er ikke omfattende nok for å nå ut til forbrukere, distributører, storhusholdning og dagligvarehandelen.

 

Lars Petter Bartnes

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Halmballer blir verdifullt fôr i år.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Illustrasjonsbilde gård

Generasjonsskifte på gården

Om sommeren, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Halmberging. Foto: Åsmund Langeland

Åtte tips om halmpressing

Treskinga er så vidt i gang, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere