Ønsker samme melkemengde i 2013

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

Melkeprodusenter kan produsere tre prosent mer enn grunnkvoten, slår dagens kvotedrøftinger fast.

På dagens kvotedrøftinger mellom staten og faglaga i landbruket ble grunnkvoten for kumelk satt til 1,00 og den disponible kvoten til 1,03 for kvoteåret 2013/2014. Målet er å produsere 1 530 millioner liter melk det kommende kvoteåret. Endringene gjelder fra 1. mars.

– Her har vi landet på et fornuftig nivå, sier Nils T. Bjørke. – Endringene er beregnet å gi samme melkemengde som i fjor, og nok melk og melkefett. Det er en viss usikkerhet i om tilgangen på melkefett til smørproduksjon blir høy nok, men økningen på tre prosent er beregnet til å gi best utnyttelse av melka samlet sett, sier Bjørke. 

Siden sommeren har alle kunnet produsere sju prosent mer enn grunnkvoten. Neste kvoteår kan produsentene levere mindre melk enn dette halvåret, men tre prosent mer enn grunnkvoten.

 

Gjelder alle kvotestørrelser

Muligheten til å produsere tre prosent over grunnkvote vil bli gitt alle produsenter av kumelk, uavhengig av kvotetak, men maksimalt 412 000 liter for enkeltforetak og 773 000 liter for samdrifter. Produsenter med historisk kvote som er høyere enn henholdsvis 400 000 liter og 700 000 liter får produsere tre prosent over sin historiske kvote. 

Det er forventet at flere vil kunne få en høyere kvoteoppfyllingsgrad og at melka vil ha en høyere fettprosent enn for inneværende kvoteår. Dette er som følge av bedre grovfôrkvalitet, endringer i sammensetningen av kraftfôret, samt økt fokus på og bedre betaling for melkefettet.

For å sjekke hvordan melkeinngangen stemmer med prognosene, vil partene møtes på nytt i juni, for eventuelt å gi muligheten til å produsere mer melk.

Les referatet fra kvotedrøftingene.

Kontaktpersoner i Norges Bondelag: og

 

 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere