Ønsker samme melkemengde i 2013

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

Melkeprodusenter kan produsere tre prosent mer enn grunnkvoten, slår dagens kvotedrøftinger fast.

På dagens kvotedrøftinger mellom staten og faglaga i landbruket ble grunnkvoten for kumelk satt til 1,00 og den disponible kvoten til 1,03 for kvoteåret 2013/2014. Målet er å produsere 1 530 millioner liter melk det kommende kvoteåret. Endringene gjelder fra 1. mars.

– Her har vi landet på et fornuftig nivå, sier Nils T. Bjørke. – Endringene er beregnet å gi samme melkemengde som i fjor, og nok melk og melkefett. Det er en viss usikkerhet i om tilgangen på melkefett til smørproduksjon blir høy nok, men økningen på tre prosent er beregnet til å gi best utnyttelse av melka samlet sett, sier Bjørke. 

Siden sommeren har alle kunnet produsere sju prosent mer enn grunnkvoten. Neste kvoteår kan produsentene levere mindre melk enn dette halvåret, men tre prosent mer enn grunnkvoten.

 

Gjelder alle kvotestørrelser

Muligheten til å produsere tre prosent over grunnkvote vil bli gitt alle produsenter av kumelk, uavhengig av kvotetak, men maksimalt 412 000 liter for enkeltforetak og 773 000 liter for samdrifter. Produsenter med historisk kvote som er høyere enn henholdsvis 400 000 liter og 700 000 liter får produsere tre prosent over sin historiske kvote. 

Det er forventet at flere vil kunne få en høyere kvoteoppfyllingsgrad og at melka vil ha en høyere fettprosent enn for inneværende kvoteår. Dette er som følge av bedre grovfôrkvalitet, endringer i sammensetningen av kraftfôret, samt økt fokus på og bedre betaling for melkefettet.

For å sjekke hvordan melkeinngangen stemmer med prognosene, vil partene møtes på nytt i juni, for eventuelt å gi muligheten til å produsere mer melk.

Les referatet fra kvotedrøftingene.

Kontaktpersoner i Norges Bondelag: og

 

 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere