Ønsker offensive planer mot kinolonresistens

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

- Vi må gå offensivt til verks og finne ut hvordan vi kan unngå kinolonresistente bakterier i norsk kylling, sier lederen i Norges Bondelag etter nye bakteriefunn.

Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes. Mattilsynet offentliggjorde i dag foreløpige tall fra overvåkningsprogrammet for antibiotikaresistens i mat (NORM-VET) som viser funn av kinolonresistente e-colibakterier i 70 prosent av kyllingfiletene som er undersøkt.

Kinoloner er en type antibiotika som av WHO er klassifisert som kritisk viktige, og som skal være forbeholdt mennesker.

Aldri vært brukt i norsk produksjon

- Kinoloner har aldri vært brukt i norsk fjørfeproduksjon, og det er derfor viktig å finne ut hvordan denne smitten har kommet inn i kyllingen vår, sier Lars Petter Bartnes.
- Næringa har et mål om at norsk fjørfeproduksjon skal ha et lavest mulig nivå av resistente bakterier, og har fra 2014 en egen handlingsplan mot ESBL-bærende E.coli hos kylling. Handlingsplanen vil fra 2015 bli utvidet til også å omfatte kinolonresistente E. coli, og jeg er glad for at det eksisterer gode planer for å unngå resistens i framtida, sier Bartnes.

Norsk kyllingsproduksjon er i dag basert på import av egg og kylling som er avla i utlandet. De resistente bakteriene som finnes i kylling i dag, har tidligere kommet fra utlandet. Det er gjort grep for å hindre spredning av denne bakterien, men det må likevel gjøres en jobb videre.

- Vi må ha høye ambisjoner

- Norsk mat skal være trygg. Det er en av de viktigste forutsetningene for at vi skal produsere mat her i landet. Vi sette oss høye ambisjoner for å unngå resistente kyllingproduksjonen, sier Bartnes.

Mattilsynet og Veterinærinstituttet har overvåket resistens i fjørfekjøtt siden 2000. Mattilsynet opplyser på sine nettsider at en ny og mer sensitiv målemetode kan nå gi bedre indikasjon på hvor høy forekomsten er. Bruk av nye metoder gjør at det er vanskelig å si om de nye tallene viser en reell økning fra tidligere år. Historiske data tyder på at forekomsten av denne typen bakterier i fjørfekjøtt antagelig har holdt seg stabilt siden programmet ble opprettet.

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
31
Mai

Hvordan og hvorfor innføre biodiesel i norsk landbruk?

Park Inn Hotell, Gardermoen
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel
Tirsdag
05
Juni

Styremøte og Representantskapsmøte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere