Ønsker offensive planer mot kinolonresistens

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

- Vi må gå offensivt til verks og finne ut hvordan vi kan unngå kinolonresistente bakterier i norsk kylling, sier lederen i Norges Bondelag etter nye bakteriefunn.

Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes. Mattilsynet offentliggjorde i dag foreløpige tall fra overvåkningsprogrammet for antibiotikaresistens i mat (NORM-VET) som viser funn av kinolonresistente e-colibakterier i 70 prosent av kyllingfiletene som er undersøkt.

Kinoloner er en type antibiotika som av WHO er klassifisert som kritisk viktige, og som skal være forbeholdt mennesker.

Aldri vært brukt i norsk produksjon

- Kinoloner har aldri vært brukt i norsk fjørfeproduksjon, og det er derfor viktig å finne ut hvordan denne smitten har kommet inn i kyllingen vår, sier Lars Petter Bartnes.
- Næringa har et mål om at norsk fjørfeproduksjon skal ha et lavest mulig nivå av resistente bakterier, og har fra 2014 en egen handlingsplan mot ESBL-bærende E.coli hos kylling. Handlingsplanen vil fra 2015 bli utvidet til også å omfatte kinolonresistente E. coli, og jeg er glad for at det eksisterer gode planer for å unngå resistens i framtida, sier Bartnes.

Norsk kyllingsproduksjon er i dag basert på import av egg og kylling som er avla i utlandet. De resistente bakteriene som finnes i kylling i dag, har tidligere kommet fra utlandet. Det er gjort grep for å hindre spredning av denne bakterien, men det må likevel gjøres en jobb videre.

- Vi må ha høye ambisjoner

- Norsk mat skal være trygg. Det er en av de viktigste forutsetningene for at vi skal produsere mat her i landet. Vi sette oss høye ambisjoner for å unngå resistente kyllingproduksjonen, sier Bartnes.

Mattilsynet og Veterinærinstituttet har overvåket resistens i fjørfekjøtt siden 2000. Mattilsynet opplyser på sine nettsider at en ny og mer sensitiv målemetode kan nå gi bedre indikasjon på hvor høy forekomsten er. Bruk av nye metoder gjør at det er vanskelig å si om de nye tallene viser en reell økning fra tidligere år. Historiske data tyder på at forekomsten av denne typen bakterier i fjørfekjøtt antagelig har holdt seg stabilt siden programmet ble opprettet.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere