Ønsker offensiv skogsatsing

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

- Tida er inne for å sette i verk ei stor, offensiv satsing på skogen som ressurs, mener Norges Bondelag.

- Tida er inne for å sette i verk ei stor, offensiv satsing på skogen som ressurs. Norge trenger robuste klimatiltak, og vi trenger å satse på de grønne næringene etter nedgangen i oljeindustrien, sier styremedlem i Norges Bondelag, Bjørn Gimming.

Landbruks- og matdepartementet har starta opp arbeidet med ei ny stortingsmelding om skog- og trenæringa. Sist uke deltok Norges Bondelag på et innspillsmøte i departementet om denne meldinga. 

- Sats offensivt på infrastruktur og inntektsgrunnlag

Bjørn GimmingBudskapet fra Norges Bondelag er at det må satses offensivt på infrastruktur og at inntektsgrunnlaget må bedres.  Et viktig moment er også at man ikke må endre konsesjonslovgivninga. Gårdsskogen er, har vært og kommer til å bli ei viktig inntektskilde for norsk jordbruk. Samtidig har lave tømmerpriser over lang tid svekka interessen for skogsdrift. En offensiv skogstrategi som styrker gårdsskogbruket bidrar til at hele landet tas i bruk. 

-  Skog er en sentral del av bioøkonomien og det grønne skiftet. Det må utvikles en ny industristrategi for skogressursen med hovedvekt på bioteknologi, bioraffinering og anvendelse av skurtømmer. Det blir svært viktig å sikre at trevirke erstatter stål og betong i bygningsindustrien, sier Bjørn Gimming, som mener at det offentlige må gå foran med gode eksempel her når det bygges nytt. 

Viktig klimatiltak

Han trekker også fram at skogsskjøtselen må styrkes for å øke kvaliteten på tømmeret, styrke økonomien i hogsten og bidra til økt binding av karbon. Viktig er også klimaeffekten av et sterkt skogbruk. 

-  Klimaendringene tilsier at vi må fase ut fossil energi som olje og naturgass. Dette vil øke behovet for store mengder grønt karbon fra skogbruket. Skogen er sammen med jord og havbruk en viktig binder av atmosfærisk karbon, avslutter Bjørn Gimming, styremedlem i Norges Bondelag. 

Lars Petter Bartnes

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Halmballer blir verdifullt fôr i år.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Illustrasjonsbilde gård

Generasjonsskifte på gården

Om sommeren, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Halmberging. Foto: Åsmund Langeland

Åtte tips om halmpressing

Treskinga er så vidt i gang, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere