Ønsker offensiv skogsatsing

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

- Tida er inne for å sette i verk ei stor, offensiv satsing på skogen som ressurs, mener Norges Bondelag.

- Tida er inne for å sette i verk ei stor, offensiv satsing på skogen som ressurs. Norge trenger robuste klimatiltak, og vi trenger å satse på de grønne næringene etter nedgangen i oljeindustrien, sier styremedlem i Norges Bondelag, Bjørn Gimming.

Landbruks- og matdepartementet har starta opp arbeidet med ei ny stortingsmelding om skog- og trenæringa. Sist uke deltok Norges Bondelag på et innspillsmøte i departementet om denne meldinga. 

- Sats offensivt på infrastruktur og inntektsgrunnlag

Bjørn GimmingBudskapet fra Norges Bondelag er at det må satses offensivt på infrastruktur og at inntektsgrunnlaget må bedres.  Et viktig moment er også at man ikke må endre konsesjonslovgivninga. Gårdsskogen er, har vært og kommer til å bli ei viktig inntektskilde for norsk jordbruk. Samtidig har lave tømmerpriser over lang tid svekka interessen for skogsdrift. En offensiv skogstrategi som styrker gårdsskogbruket bidrar til at hele landet tas i bruk. 

-  Skog er en sentral del av bioøkonomien og det grønne skiftet. Det må utvikles en ny industristrategi for skogressursen med hovedvekt på bioteknologi, bioraffinering og anvendelse av skurtømmer. Det blir svært viktig å sikre at trevirke erstatter stål og betong i bygningsindustrien, sier Bjørn Gimming, som mener at det offentlige må gå foran med gode eksempel her når det bygges nytt. 

Viktig klimatiltak

Han trekker også fram at skogsskjøtselen må styrkes for å øke kvaliteten på tømmeret, styrke økonomien i hogsten og bidra til økt binding av karbon. Viktig er også klimaeffekten av et sterkt skogbruk. 

-  Klimaendringene tilsier at vi må fase ut fossil energi som olje og naturgass. Dette vil øke behovet for store mengder grønt karbon fra skogbruket. Skogen er sammen med jord og havbruk en viktig binder av atmosfærisk karbon, avslutter Bjørn Gimming, styremedlem i Norges Bondelag. 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Fredag
16
Mars

Fylkesårsmøte Telemark

Bø Hotell i Bø
Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere