Ønsker nytt studietilbud innen landbruksregnskap og økonomi

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Økonomiforbundet og Norges Bondelag vil ha et nytt studietilbud innen landbruksregnskap/landbruksøkonomi.

Høgskolen i Telemark, foto: HiT.Etter at Høgskolen i Telemark (HiT) la ned landbruksøkonomistudiet, har Økonomiforbundet og Norges Bondelag registrert et økende behov og etterspørsel etter et slik utdanningstilbud. - Framover trengs det nyrekruttering både på grunn av alder og på grunn av økende arbeidsmengder hos dagens medarbeidere, heter det i et brev de to organisasjonene har sendt Høgskolen i Telemark.

Grunnlag for rekruttering

-Nå og framover vil det være et grunnlag for å rekruttere studenter til et kurstilbud som gir kompetanse i føring av landbruksregnskap, et studium som også inneholder beslekta emner som er verdifulle for de som skal gi økonomisk rådgiving for næringsdrivende i landbruket, peker Bondelaget og Økonomiforbundet på.

Økt matproduksjon øker behovet for økonomirådgiving

Samtidig peker organisasjonene på at den nylig vedtatte landbruksmeldinga "Velkommen til bords" slår fast at Norge skal øke framtidig matproduksjon i takt med befolkningsveksten. - Dette setter store krav til framtidas bønder. I forbindelse med nødvendige veivalg rundt investeringer for framtida, er samspillet mellom bonden og hans økonomiske rådgivere helt sentralt. Vi er bekymret for mangelen på gode utdanningsinstitusjoner vil redusere tilgangen på dyktige økonomiske rådgivere, heter det.

Emner for et nytt studium

Økonomiforbundet og Norges Bondelag mener et slikt studium bør inneholde emner som

  • Landbruksregnskap,
  • Landbrukets foretaksøkonomi,
  • Landbruksøkonomi/landbrukspolitikk,
  • Rettslære for landbruket.

Stedet er Telemark

-Vi ønsker at studiet skal opprettes ved HiT; skolen er sentralt plassert, og kan nå et stortgeografisk område. Skolen er veletablert, og har et godt renomme ikke minst innenfor økonomifagene, mener Økonomiforbundet og Norges Bondelag.

Kontaktpersoner i Norges Bondelag: Arnstein Tveito, Amund Johnsrud.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere