Ønsker nytt studietilbud innen landbruksregnskap og økonomi

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Økonomiforbundet og Norges Bondelag vil ha et nytt studietilbud innen landbruksregnskap/landbruksøkonomi.

Høgskolen i Telemark, foto: HiT.Etter at Høgskolen i Telemark (HiT) la ned landbruksøkonomistudiet, har Økonomiforbundet og Norges Bondelag registrert et økende behov og etterspørsel etter et slik utdanningstilbud. - Framover trengs det nyrekruttering både på grunn av alder og på grunn av økende arbeidsmengder hos dagens medarbeidere, heter det i et brev de to organisasjonene har sendt Høgskolen i Telemark.

Grunnlag for rekruttering

-Nå og framover vil det være et grunnlag for å rekruttere studenter til et kurstilbud som gir kompetanse i føring av landbruksregnskap, et studium som også inneholder beslekta emner som er verdifulle for de som skal gi økonomisk rådgiving for næringsdrivende i landbruket, peker Bondelaget og Økonomiforbundet på.

Økt matproduksjon øker behovet for økonomirådgiving

Samtidig peker organisasjonene på at den nylig vedtatte landbruksmeldinga "Velkommen til bords" slår fast at Norge skal øke framtidig matproduksjon i takt med befolkningsveksten. - Dette setter store krav til framtidas bønder. I forbindelse med nødvendige veivalg rundt investeringer for framtida, er samspillet mellom bonden og hans økonomiske rådgivere helt sentralt. Vi er bekymret for mangelen på gode utdanningsinstitusjoner vil redusere tilgangen på dyktige økonomiske rådgivere, heter det.

Emner for et nytt studium

Økonomiforbundet og Norges Bondelag mener et slikt studium bør inneholde emner som

  • Landbruksregnskap,
  • Landbrukets foretaksøkonomi,
  • Landbruksøkonomi/landbrukspolitikk,
  • Rettslære for landbruket.

Stedet er Telemark

-Vi ønsker at studiet skal opprettes ved HiT; skolen er sentralt plassert, og kan nå et stortgeografisk område. Skolen er veletablert, og har et godt renomme ikke minst innenfor økonomifagene, mener Økonomiforbundet og Norges Bondelag.

Kontaktpersoner i Norges Bondelag: Arnstein Tveito, Amund Johnsrud.

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere