Ønsker innspill til dyrevelferdsprogram

Av Anne C. Wangberg,
 • Tips en venn om denne siden

mink, pelsdyr

Norges Bondelag ønsker innspill i arbeidet med å utarbeide forslag til nytt dyrevelferdsprogram for hold av mink.

Som oppfølging av Stortingets vedtak om å videreføre pelsdyrnæringa, har Landbruks- og matdepartementet invitert landbruksnæringa til å utarbeide et forslag til dyrevelferdsprogram for mink. Norges Bondelag er bedt om å koordinere arbeidet i samråd med Norges Pelsdyralslag og Norsk bonde- og småbrukarlag. Les brevet som er sendt Norges Bondelag.

Programmet vil inneholde strengere krav til dyrevelferd enn det som allerede følger av pelsdyrforskriften. Oppfyllelse av disse kravene blir et absolutt vilkår for å kunne tillate gruppehold av mink.

-Det er positivt at næringa får anledning til å komme med faglig begrunna forslag. Dette skal vi gjøre i nært samarbeid med relevante forskningsmiljø, og kontakt med NMBU er allerede opprettet, sier generalsekretær Per Skorge i Norges Bondelag.

- Det er departementets ansvar å fastsette det endelige programmet. Samtidig ønsker vi fra Bondelagets side å ha en god prosess for vår del av jobben. Derfor inviterer vi alle aktører som har ønske om å komme med innspill, om å gjøre det, sier Skorge.

Med utgangpunkt i det som skisseres i LMD sitt brev, vil Norges Bondelag spesielt peke på følgende:

 • Forslag til objektive og etterprøvbare dyrevelferdsindikatorer, for individet og for burmiljøet

 • Definisjoner og konkretiseringer av avvik.Terskelverdier og -frekvenser

 • Insentiv og sanksjoner som stimulerer til forbedring om avvik forekommer

 • Kontrollrutiner, utforming – ansvarsforhold

  Landbruks- og matdepartementet har satt en stram tidsfrist på den delen av arbeidet Bondelaget er bedt om å gjøre, fristen er 1. mai.

  -Vi må derfor be om at innspill sendes oss så snart som mulig. For å kunne holde vår egen framdriftsplan er vi nødt til å sette en frist for innspill til 22. mars. Da sikrer vi at eventuelle innspill får en forsvarlig behandling, også blant våre rådgivere i forskningsmiljøet, sier Per Skorge.

  Kontaktperson i Norges Bondelag er seniorrådgiver Amund Johnsrud.

  Innspill sendes skriftlig til amund.johnsrud@bondelaget.no

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere