Ønsker ikke patenter å biologisk materiale

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

Bondelaget mener det fortsatt er behov for restriktiv praksis for patentering av biologisk materiale.

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt ut en høring som går gjennom avbøtende tiltakene som ble innført ved gjennomføringen av EUs patentdirektiv i norsk rett i 2004.

Norges Bondelag understreker i sitt høringssvar at det er avgjørende med tiltak som sikrer en restriktiv praksis når det gjelder patenter for biologisk materiale. Dette må fortsatt være et høyt prioritert mål fremover. Bondelaget er svært kritiske til den økte maktkonsentrasjonen over såfrø og videre verdikjede som følger med genmodifisert plantemateriale og patentering av dette.

I 2008 tiltrådet Norge den europeiske patentkonvensjonen. Etter dette har Det europeiske patentverket overtatt 70 prosent av søknadene som før ville blitt behandlet av Patentstyret i Norge. For disse søknadene vil ikke de avbøtende tiltakene som ble innført ved gjennomføringen av EUs patentdirektiv gjelde.  Norges Bondelag mener at dette er mangelfullt, og forventer norske myndigheter jobber for at det også ved behandling av patentsøknader i Det europeiske patentverket gjennomføres tiltak tilsvarende som ved behandling av Patentstyret i Norge.

Videre mener Norges Bondelag at det såkalte ”landbruksunntaket” er svært viktig for å sikre bønders rettigheter og eierskap over egen avling og tilgang til avlsmateriale for planter og dyr som det eventuelt er tatt patent på.  Unntaket gir bønder som kjøper patenterte såfrø rett til å bruke avlingen til å ta ut nye såfrø som så brukes til egne avlinger. For dyreformeringsmateriale har bønder rett til å bruke patentvernede avlsdyr eller avlsmateriale til bruk i egen landbruksvirksomhet. Justis- og beredskapsdepartementet foreslår ingen endringer av ”landbruksunntaket” i høringen.

Les hele høringssvaret.

Kontaktperson i Norges Bondelag: Ingrid Melkild.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere