Ønsker forlenget ulvejakt

Av Elisabeth Sæther,
  • Tips en venn om denne siden

ulv

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Klima- og miljødepartementet har foreslått at lisensfellingsperioden for ulv utenfor ulvesonen bør forlenges fra 1. oktober til 31. mars til 25. september til 30. april. I en felles høringsuttalelse skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag at de er positive at departementet følger opp Stortingets flertallsvedtak om lik jakttid.
 

Organisasjonene skriver at det bør legges til rette for en revirbasert ulveforvaltning når Stortingets bestandsmål for ulv er nådd. Dette innebærer at de geografiske områdene som omfattes av ulv i revir, og som skal videreføres det året fredes for jakt, mens det åpnes for jakt utenfor disse revirene.
 

- Vi har nå en ulvebestand som ifølge Rovdatas tall er langt over Stortingets vedtatte bestandsmål, selv etter vinterens uttak. Økt bestand tilsier at antall ulv som forlater revir (streifulv) og søker å opprette nytt revir, vil øke, står det i brevet signert av generalsekretærene i Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

 

Organisasjonene mener at når Stortingets bestandsmål er nådd må jakttid for enkeltulv inne i ulvesona settes lik jakttid utenfor ulvesona til perioden 25. september – 30. april.

 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Flom Agder Ruglandsbroa 2017

Tilbyr kurs i flomforebygging

Flom er problem stadig flere bønder i Norge møter. Nå arrangerer Norges Bondelag orienteringsmøter om flomforebygging flere steder i landet.

Dette skjer i Norges Bondelag

Fredag
16
Mars

Fylkesårsmøte Telemark

Bø Hotell i Bø
Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere