Ønsker forlenget ulvejakt

Av Elisabeth Sæther,
  • Tips en venn om denne siden

ulv

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Klima- og miljødepartementet har foreslått at lisensfellingsperioden for ulv utenfor ulvesonen bør forlenges fra 1. oktober til 31. mars til 25. september til 30. april. I en felles høringsuttalelse skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag at de er positive at departementet følger opp Stortingets flertallsvedtak om lik jakttid.
 

Organisasjonene skriver at det bør legges til rette for en revirbasert ulveforvaltning når Stortingets bestandsmål for ulv er nådd. Dette innebærer at de geografiske områdene som omfattes av ulv i revir, og som skal videreføres det året fredes for jakt, mens det åpnes for jakt utenfor disse revirene.
 

- Vi har nå en ulvebestand som ifølge Rovdatas tall er langt over Stortingets vedtatte bestandsmål, selv etter vinterens uttak. Økt bestand tilsier at antall ulv som forlater revir (streifulv) og søker å opprette nytt revir, vil øke, står det i brevet signert av generalsekretærene i Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

 

Organisasjonene mener at når Stortingets bestandsmål er nådd må jakttid for enkeltulv inne i ulvesona settes lik jakttid utenfor ulvesona til perioden 25. september – 30. april.

 

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
31
Mai

Hvordan og hvorfor innføre biodiesel i norsk landbruk?

Park Inn Hotell, Gardermoen
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel
Tirsdag
05
Juni

Styremøte og Representantskapsmøte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere