Ønsker forlenget ulvejakt

Av Elisabeth Sæther,
  • Tips en venn om denne siden

ulv

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Klima- og miljødepartementet har foreslått at lisensfellingsperioden for ulv utenfor ulvesonen bør forlenges fra 1. oktober til 31. mars til 25. september til 30. april. I en felles høringsuttalelse skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag at de er positive at departementet følger opp Stortingets flertallsvedtak om lik jakttid.
 

Organisasjonene skriver at det bør legges til rette for en revirbasert ulveforvaltning når Stortingets bestandsmål for ulv er nådd. Dette innebærer at de geografiske områdene som omfattes av ulv i revir, og som skal videreføres det året fredes for jakt, mens det åpnes for jakt utenfor disse revirene.
 

- Vi har nå en ulvebestand som ifølge Rovdatas tall er langt over Stortingets vedtatte bestandsmål, selv etter vinterens uttak. Økt bestand tilsier at antall ulv som forlater revir (streifulv) og søker å opprette nytt revir, vil øke, står det i brevet signert av generalsekretærene i Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

 

Organisasjonene mener at når Stortingets bestandsmål er nådd må jakttid for enkeltulv inne i ulvesona settes lik jakttid utenfor ulvesona til perioden 25. september – 30. april.

 

Landbrukets klimaplan vedtatt i dag

-Dette er en viktig milepæl for norske bønder, sa Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag, da Landbrukets klimaplan ble vedtatt i dag.

Lars Petter Bartnes på representantskapsmøte

Ønsker forenklede forhandlinger

Etter dagens møte i representantskapet i Norges Bondelag, er målet å gjennomføre jordbruksforhandlinger i vår for å få på plass rammene for matproduksjonen framover.

I dag blir landbrukets klimaplan overlevert

Landbrukets klimaplan er oppe til vedtak i et samlet landbruk i dag, og deretter overrakt i et videomøte mellom statsrådene Bollestad og Rotevatn i regjeringskvartalet, og bondelagsleder Lars Petter Bartnes fra Trøndelag.

Kan levere mer melk

Melkekvotene for kumelk øker med fem prosentpoeng for å demme opp for usikkerhet i markedet.

Årsmøtet i Norges Bondelag er utsatt

Styret har vedtatt å utsette representantskapsmøtet og årsmøtet 9.-11. juni. Så snart situasjonen tilsier det, vil det bli vurdert en nytt tidspunkt for gjennomføring av årsmøtet i 2020.

Ny ordning kan gi mer arbeidskraft i landbruket

Regjeringa innfører en ordning som gjør det mer gunstig for permitterte å ta seg jobb i landbruket. – Løsningen kan bidra til at flere ønsker å ta seg arbeid i landbruket, sier Bartnes.

Bondelaget vil bidra til trygg forsyning av mat

- Stortinget har slått fast hvor viktig matforsyningen er for samfunnet. Vi vil samarbeide for å sikre trygg forsyning av mat i den usikre situasjonen vi er i, sier bondelagsleder Bartnes.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
22
april

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere