Filmen var på dagsorden under dagens styremøte.

- Vi er rystet over det som har kommet frem, sånn skal det ikke være. Dette er alvorlige hendelser for hele næringen, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Brennpunkts film viste flere grove brudd på dyrevelferdsloven og dårlige holdninger blant flere grisebønder.

- Styret mener det er viktig at næringen sammen finner de riktige tiltakene fremover for å sikre at regelverket overholdes i hele næringen. Den jobben starter vi på nå. Grunnlaget er nullvisjonen for brudd på dyrevelferdsloven som årsmøtet vedtok i 2018, sier Lars Petter Bartnes.

Landbruksminister Olaug Bollestad har kalt næringen inn til møte neste uke.

- Vi skal bruke tiden godt fram til da, sier Lars Petter Bartnes.

Les også: - Dyr skal behandles godt