Ønsker bilder fra alle lokallag

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

For mye matjord bygges ned eller gror igjen. Bondelaget ønsker å dokumentere dette med bilder fra hele landet.

Folketallet i Norge ventes å øke med nok en million de nærmeste 17 åra. Det er rundt tettsteder og byer de mest verdifulle matjordressursene finnes, og det er her presset på boligbygging, samferdsel og næringsbygg er størst.

Stortinget har sagt at vi skal oppettholde sjølforsyninga. Da må vi øke matproduksjonen med om lag én prosent i året, og øke matjordarealet i drift. Fortsatt nedbygging kan gi konsekvenser for beredskap og matsikkerhet. Arealer går også ut av bruk fordi de ikke er lønnsomme å drive. Dette fører til gjengroing og mindre evne til å produsere mat. 

- Norges Bondelag ønsker å sette dette på dagsorden fram mot Stortingsvalget i 2013. For å dokumentere dagens situasjon trenger vi bilder fra alle lokallag i hele landet, sier Mina Mjærum Johansen, rådgiver på næringspolitisk avdeling i Bondelaget.

Ut å ta bilder nå! 
- Vi ønsker bilder av arealer i din kommune eller ditt område som viser matjord som går ut av produksjon som følge av nedbygging eller gjengroing. Vi veit det er ei travel tid med innhøsting, men bilder bør tas før snøen kommer, oppfordrer Mina Mjærum Johansen.

Send inn bilder
Bildene sendes som vedlegg til e-post på: bilder@truetjord.no

Vi ønsker bilder innen 1. oktober slik at de kan brukes til kronikker i anledning Verdens matvaredag 16. okt. Det vil også være mulighet til å sende inn bilder seinere enn dette.

På e-posten dere inn ønsker vi følgende informasjon til det enkelte bilde:

  • Fotograf
  • Lokallag
  • Stedsnavn, kommune og fylke for bildemotivet
  • Dato når bildet er tatt
  • GPS-koordinater der du sto da bilde ble tatt (frivillig). GPS-koordinatene er ikke nødvendig, men kan være et nyttig redskap dersom man skal kunne gjenskape motivene i framtida, altså dokumentere utviklinga på stedet om noen års tid.
  • Gjelder motivet gjengroing eller nedbygging? 
  • Hva har forårsaket denne gjengroingen eller nedbyggingen? (frivillig)
  • Størrelse på arealet som gror igjen eller bygges ned? (frivillig)
  • Andre opplysninger om bildet (frivillig)

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere